​Komentarz: Wzrost 8.1%! Chińska gospodarka nadal stoi na czele odbudowy gospodarki światowej

2022-01-17 20:56:12
Podziel się:

Po opublikowaniu chińskich danych gospodarczych za 2021 rok, można powiedzieć, że wyniki gospodarcze Chin spełniły globalne oczekiwania, a chińska gospodarka stała się ważną siłą ożywiającą gospodarkę światową.

Zgodnie z coroczną kartą "raportu" wydaną przez Chińskie Krajowego Biuro Statystyczne w poniedziałek, chińska gospodarka nadal stale dochodziła do siebie w 2021 roku, a główne oczekiwane cele zostały w pełni zrealizowane. Ogólna produkcja gospodarcza przekroczyła 110 trylion yuan, chiński PKB zanotował 114.4 trylion yuanów, co dało mu drugie miejsce na świecie, z rocznym wzrostem chińskiego PKB o 8.1% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Ten wskaźnik wzrostu jest zgodny z ogólnymi oczekiwaniami ekonomistów, pozostaje jednym z najlepszych wśród największych gospodarek świata i po raz kolejny pokazuje światowej opinii publicznej silną odporność i żywotność chińskiej gospodarki.

Utrzymująca się stabilna poprawa gospodarcza Chin spowodowana jest głównie stałym wzrostem popytu krajowego. Zgodnie ze wstępnymi prognozami Chińskiego Krajowego Biura Statystycznego, udział chińskiego wzrostu gospodarczego w światowym wzroście gospodarczym powinien osiągnąć około 25% w 2021 roku.

W kontekście spowolnienia globalnego handlu i inwestycji, silny popyt na rynku chińskim zapewnił zagranicznym przedsiębiorstwom pożądane przychody i możliwości inwestycyjne.

Ponadto, Chiny jako "światowa fabryka" z solidnym systemem przemysłowym i stabilną zdolnością produkcyjną, w ubiegłym roku zaspokoiły rosnący popyt na chińskie produkty i znacznie ustabilizowały światowy łańcuch przemysłowy i łańcuch dostaw.

Ranking