Komentarz: Najlepszym sposobem na rozwiązanie kryzysu ukraińskiego są negocjacje

2022-02-22 20:42:11
Podziel się:

21 lutego czasu lokalnego sytuacja na wschodzie Ukrainy uległa poważnej zmianie. Tego dnia Rosja ogłosiła uznanie dwóch „republik” położonych we wschodniej części Ukrainy. Stany Zjednoczone natychmiast ogłosiły sankcje finansowe wobec Rosji, a niektóre kraje zachodnie również zapowiedziały, że podejmą działania w następstwie rosyjskich decyzji. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ dotyczącym Ukrainy, Chiny wezwały wszystkie strony do zachowania powściągliwości i powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby eskalować napięcie.

To racjonalna postawa wobec kryzysu ukraińskiego. Rozwój sytuacji na Ukrainie do obecnego stanu jest wypadkową szeregu złożonych czynników.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział kilka dni temu, że w obliczu niebezpieczeństwa kolejnej wojny w Europie, dyplomacja jest nadal środkiem służącym rozwiązaniu kwestii ukraińskiej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski podkreślił, że dalsze rozszerzanie się tzw. wojny między Rosją a Ukrainą, szkodzić będzie ukraińskiej gospodarce i wpłynie na życie ludzi.

Najlepszym sposobem na rozwiązanie kryzysu ukraińskiego są negocjacje. Stanowisko Chin, stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, w sprawie Ukrainy jest spójne. Należy respektować uzasadnione obawy każdego kraju dotyczące jego bezpieczeństwa, a cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych powinny być wspólnie chronione.

Sytuacja na Ukrainie się pogarsza. Zainteresowane strony muszą zachować powściągliwość, uznać wagę realizacji zasady niepodzielności bezpieczeństwa i uniknąć dalszej eskalacji sytuacji. Siły zewnętrzne, takie jak Stany Zjednoczone, powinny zrobić więcej dla pokoju i promować negocjacje, zamiast wzniecać napięcia i wywoływać panikę. Aby świat stał się lepszy, wielkie mocarstwa muszą dawać przykład.

Ranking