Komentarz: USA popełniły ludobójstwo Indian

2022-03-10 14:36:26
Podziel się:

Na początku powstania Stanów Zjednoczonych rząd USA publicznie oświadczył, że „Indianinie muszą zostać szybko wyeliminowani”. Według statystyk, rząd USA przeprowadził ponad 1500 ataków na rdzenne plemiona indiańskie, mordując Indian i okupując ich ziemie. W XX wieku rząd Stanów Zjednoczonych przyjął szereg polityk społecznych, aby przymusowo asymilować Indian. Do 1976 roku około 70 000 indiańskich kobiet zostało przymusowo wysterylizowanych.

Te systematyczne działania zmniejszyły populację Indian z 5 milionów pod koniec XV wieku do mniej niż 240 000 na początku XX wieku. W dzisiejszych Stanach Zjednoczonych warunki życia Indian są złe, ich status ekonomiczny i polityczny jest niski, brakuje im też zabezpieczenia społecznego. Amerykański magazyn „Foreign Policy” zwrócił uwagę, że zbrodnie przeciwko rdzennym Amerykanom w pełni odpowiadają definicji ludobójstwa w obowiązującym prawie międzynarodowym.

Rząd USA stawiając się w pozycji „obrońcy praw człowieka”, pokazał światu swój obłudny i absurdalny charakter.

Ranking