Jiangsu: pierwsza prowincja na trasie Wielkiego Kanału w Chinach

2022-03-10 14:59:07
Podziel się:

Wielki Kanał znany jest jako północno-południowa arteria wschodnich Chin i ogniwo wielkiego chińskiego zjednoczenia. Ten najdłuższy i najstarszy kanał wodny na świecie wraz z chińskim Wielkim Murem, to dwa wielkie projekty inżynieryjne starożytnych Chin. Od momentu otwarcia Wielkiego Kanału minęło 2500 lat. Kanał jest jak cierpliwy malarz malujący długą wijącą się linię o długości ponad 3000 kilometrów, na którym wyryty jest dobrobyt sześciu prowincji i miast: Pekinu i Tianjinu oraz prowincji Hebei, Shandong, Jiangsu i Zhejiang. Jeden z najbardziej kolorowych odcinków Wielkiego Kanały znajduje się w prowincji Jiangsu.

Prowincja Jiangsu, położona na wschodnim wybrzeżu Chin kontynentalnych i jest poprzecinana licznymi rzekami oraz jeziorami. Krajobraz prowincji to w większości równiny, zbiorniki wodne i niskie wzgórza. Wielu ludzi nie wie, że to właśnie w Jiangsu rozpoczęła się budowa Wielkiego Kanału. Według starożytnego, chińskiego dzieła „Zuo Zhuan”, w 486 r. p.n.e. ówczesny władca królestwa Wu, Fu Chai, rozkazał wybudować Kanał Huaiyang od Huai'an w prowincji Jiangsu (gdzie Wielki Kanał spotykał się ze starożytną rzeką Huai) do Yangzhou (gdzie Wielki Kanał łączy się z rzeką Jangcy). Kanał połączył więc dwa systemy rzeczne, rzekę Huai i rzekę Jangcy. W Yangzhou wbito pierwszą łopatę pod budowę Wielkiego Kanału, rozpoczynając w ten sposób powstanie największego wodnego projektu inżynieryjnego starożytnych Chin.

Odcinek Jiangsu jest najbardziej stabilnym odcinkiem Wielkiego Kanału. W czasach dynastii Sui i Tang (581-907) Wielki Kanał był ogromną siecią kanałów w kształcie litery Y, z osiami Chang'an i Luoyang. Po tym, jak Pekin został stolicą dynastii Yuan (1271-1368), przebudowano kanał, tak aby połączyć go z Pekinem i w ten sposób powstał Wielki Kanał Pekin-Hangzhou. Wielki Kanał w Chinach, w szerszym znaczeniu, obejmuje trzy drogi wodne, czyli odcinki: Pekin-Hangzhou, Sui-Tang i Zhendong. Ale powszechnie Wielkim Kanałem nazywany jest obecnie odcinek Pekin-Hangzhou. W związku ze zmianami w politycznym w północnych Chinach, północna część Wielkiego Kanału uległa poważnym przeobrażeniom, podczas gdy południowa część Kanału w prowincji Jiangsu nieprzerwanie podtrzymuje swoją ważną pozycję w transporcie śródlądowym.

Od czasów starożytnych do współczesności odcinek Kanału w prowincji Jiangsu był unikalnym środkiem ciężkości Wielkiego Kanału Pekin-Hangzhou. Za panowania dynastii Ming i Qing (1369-1912) w Huaian w Jiangsu swoją siedzibę miał gubernator transportu wodnego, któremu podlegała organizacja przemieszczania się dziesiątek tysięcy łodzi i dowództwo nad ponad 100 000 żołnierzami. Obecnie, żeglugowy odcinek Wielkiego Kanału Pekin-Hangzhou znajduje się głównie pomiędzy Jining w prowincji Shandong i Hangzhou w prowincji Zhejiang. Odcinek Kanału w prowincji Jiangsu stanowi nie tylko ponad 75% całkowitej długości żeglugowej, ale to także najbardziej ruchliwa część, która posiada najlepszą infrastrukturę transportową na tym Kanale. Ta złota droga wodna jest podzielona na Kanał Jiangsu północny i południowy, z granicą na rzece Jangcy. Pierwszy z nich łączy Jining, ważny region górniczy węgla kamiennego, w prowincji Shandong i służy do transportu węgla z północy na południe. Kanał południowy biegnie przez Zhenjiang, Changzhou, Wuxi i Suzhou, najbardziej rozwinięte gospodarczo obszary prowincji Jiangsu i zapewnia bezpośredni połączenie drogą wodną z Szanghajem i Hangzhou. Dziś skończyły się czasy transportu produktów żywnościowych drogą wodną, ale Wielki Kanał jest nadal „złotą drogą wodną” w prowincji Jiangsu. Zapewnia wygodny i tani transport rzeczny, zwłaszcza dla dużych i ciężkich towarów, takich jak węgiel i różne materiały budowlane. Według danych opublikowanych przez Departament Transportu Prowincji Jiangsu, w 2018 r. tonaż ładunków przewożonych na odcinku Wielkiego Kanału w tej prowincji osiągnął 500 milionów ton, co stanowi około 80% łącznej wielkości ładunków transportowanych Kanałem Pekin-Hangzhou i ponad dwukrotnie przewyższa ilość towarów transportowanych po rzece Ren w Europie Zachodniej.

Na poparcie twierdzenia, że Jiangsu jest dla Kanału Pekin-Hangzhou „prowincją nr 1 w Chinach”, można przytoczyć wiele liczb. Długość Wielkiego Kanału Pekin-Hangzhou w prowincji Jiangsu wynosi 690 kilometrów, czyli około dwie piąte całkowitej długości tej drogi, co czyni Jiangsu prowincją posiadającą najdłuższy odcinek Wielkiego Kanału. W tej prowincji znajdują się trzy z czterech głównych w historii miast leżących na drodze Kanału, a mianowicie Suzhou, Hangzhou, Yangzhou i Huai'an. Obecnie, liczba i znaczenie miast położonych wzdłuż Kanału w prowincji Jiangsu przewyższa liczbę i znaczenie innych miast w prowincjach położonych nad Kanałem. Wielki Kanał został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w czerwcu 2014 roku, z czego na odcinku w prowincji Jiangsu znajduje się 28 starożytnych zabytków, co stanowi 40% ich liczby położonych wzdłuż Kanału i czyni prowincję miejscem o największej koncentracji zabytków położonych przy Kanale.

Obecnie, następuje proces uporządkowania żeglugi na całej długości Wielkiego Kanału Pekin-Hangzhou. Niektóre z odcinków Kanału są po wielu latach ponownie otwierane dla żeglugi. W przyszłości ta droga chińskiego transportu śródlądowego będzie biegnąć bezpośrednio do Xiong'an, nowego obszaru państwowego położonego w prowincji Hebei. Starożytny Wielki Kanał przetrwał zawirowania historii, wciąż jest wykorzystywany w transporcie, rozwija nowe połączenia i odgrywa coraz większą rolę we współczesnym chińskim systemie transportowym.

Napis zdjęcia: Muzeum Wielkiego Kanału w mieście Yangzhou w prowincji Jiangsu

Źródło: ICphoto


Ranking