Komentarz: Sygnał od chińskiego rządu o stabilnym rozwoju gospodarczym mocno wzmocnił zaufanie chińskich i zagranicznych inwestorów

2022-03-17 20:20:17
Podziel się:

16 marca odbyło się specjalne posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej i Rozwoju Rady Państwa ChRL. Spotkanie to było pozytywnym sygnałem płynącym ze strony chińskiego rządu wysłanym w kierunku stabilizacji inwestycji i rozwoju oraz skutecznie zwiększyło zaufanie inwestorów w kraju i zagranicą.

Finanse to podstawa rozwoju gospodarczego. Na spotkaniu podkreślono, że głównym priorytetem jest nacisk na rozwój, nacisk na skoncentrowanie się na budowie gospodarki i na pogłębieniu reform i rozszerzenie otwarcia. Te sygnały płynące ze świata polityki ustabilizowały oczekiwania i skutecznie złagodziły obawy rynku.

Nietrudno zauważyć, że chińscy decydenci przedstawili spokojną i dogłębną analizę oraz ocenę bieżących trudności, z jakimi boryka się chińska gospodarka, a jednocześnie są dobrze przygotowani do pokonywania trudności i wyzwań.

W rzeczywistości, wyniki chińskiej gospodarki w ciągu ostatnich kilku lat dowiodły jej silnych możliwości i ogromnej witalności w zakresie przeciwdziałania ryzykom pojawiającym się na światowych rynkach. W 2020 r. Chiny były jedyną dużą gospodarką na świecie, która w warunkach epidemii osiągnęła dodatni wzrost gospodarczy. Imponujący jest również 8,1% poziom wzrostu PKB Chin w 2021 roku.

Obecnie trwa dalsze stabilne, ożywienie gospodarcze w Chinach. Znacznie poprawiło się ożywienie w sektorze konsumenckim. Ponadto w pierwszych dwóch miesiącach tego roku, chińska produkcja przemysłowa, inwestycje, import i eksport oraz inne segmenty chińskiej gospodarki osiągnęły szybki wzrost, przy jednoczesnym zachowaniu stabilności zatrudnienia i cen. Pokazuje to, że działalność gospodarcza Chin utrzymuje stabilne tempo wzrostu.

Rynek generalnie oczekuje, że dalsze wsparcie Chin dla stabilnego wzrostu gospodarczego nie osłabnie. System finansowy będzie lepiej wspierał realną gospodarkę, co stanie się pozytywnym kołem zamachowym służącym wsparciu stabilnego, zdrowego i zrównoważonego rozwoju chińskiej gospodarki oraz pomoże rozprzestrzenić „ciepło” chińskiego ożywienia gospodarczego na cały świat.

Ranking