Komentarz: Kto stoi za konfliktem rosyjsko-ukraińskim?

2022-03-23 15:15:28
Podziel się:

Niedawno temu Franklin Spinney, od dawna zaangażowany w prace analityczne w Biurze Sekretarza Obrony Stanów Zjednoczonych, powiedział, że za wybuch konfliktu rosyjsko-ukraińskiego odpowiada amerykański kompleks wojskowo-przemysłowy, który będzie długofalowo czerpał korzyści z tego konfliktu, pomimo tego, że wywoła to ogromne spustoszenie w amerykańskiej gospodarce.

Tak zwany kompleks wojskowo-przemysłowy to grupy interesów, za którą stoi wojsko, przedsiębiorstwa wojskowo-przemysłowe i Kongres USA. Spinney powiedział, że kompleks wojskowo-przemysłowy wykorzystuje konflikt rosyjsko-ukraiński do pogłębiania strachu przed Rosją, co ma na celu stworzenie wymówki dla nowej rundy wydatków zbrojeniowych, aby ten kompleks przynosił jeszcze większe zyski w perspektywie średnio- i długoterminowej. Spinney uważa, że charakter amerykańskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego decyduje o tym, że ciągle poszukuje on nowych wrogów na całym świecie. Jest to jedyny logiczny powód, dla którego Stany Zjednoczone naruszają daną obietnicę, że NATO nie będzie rozszerzać się na Wschód i ignorują uzasadnione obawy Rosji dotyczące jej bezpieczeństwa.

Zdaniem Spinney'a, ogromny wpływ kompleksu wojskowo-przemysłowego uniemożliwia Stanom Zjednoczonym sformułowanie polityki, która służy utrzymaniu światowego pokoju. Ostrzega on, że agresywna rozbudowa zbrojeń przez kompleks wojskowo-przemysłowy tylko zwiększą napięcia i nie przyczynia się do pokoju i bezpieczeństwa na świecie.

Ranking