Komentarz: "Program Państw Sąsiadujących" wspiera Afgańczyków na drodze ku lepszej przyszłości

2022-04-01 16:21:06
Podziel się:

„Pokojowy, stabilny, rozwijający się i dobrze prosperujący Afganistan jest oczekiwaniem wszystkich Afgańczyków, a także leży we wspólnym interesie krajów położonych w regionie i całej społeczności międzynarodowej.” - napisał w swoim liście do uczestników 3. spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów sąsiadujących z Afganistanem, Przewodniczący Chin Xi Jinping. Przywódca Chin podkreślił, że państwa sąsiadujące z Afganistanem powinny wspierać naród afgański w tworzeniu lepszej przyszłości. Po spotkaniu strona chińska, w imieniu wszystkich uczestniczących stron, podsumowała osiem punktów osiągniętego konsensusu. Podczas spotkania wydano wspólne oświadczenie i Inicjatywę z Tunxi na rzecz wsparcia odbudowy gospodarki Afganistanu i pragmatycznej współpracy. Osiągnięciem tych spotkań jest "Program Państw Sąsiadujących", który działa na rzecz wsparcia stabilizacji sytuacji w Afganistanie i w którym wskazano kierunek poprawy warunków życia ludzi i ochrony praw człowieka w Afganistanie.

Przy dokładnym przyjrzeniu się punktom tego programu można dostrzec zarówno zasady i koncepcje, jak i konkretne środki, które nie tylko rozwiązują pilne zadania odbudowy gospodarki Afganistanu i walki z terroryzmem, ale także skupiają się na stworzeniu mechanizmu długoterminowego rozwoju Afganistanu. Można zauważyć, że "Program Państw Sąsiadujących" ma silny docelowy charakter i wykonalność, więc jest ważną mapą drogową, która pomoże rozwiązać problem afgański.

Świat zauważył, że podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów sąsiadujących z Afganistanem odbyło się również spotkanie w ramach mechanizmu konsultacji „Chiny-USA-Rosja plus” w sprawie afgańskiej. To jest coś, czego nie było na poprzednich dwóch spotkaniach ministrów spraw zagranicznych krajów sąsiadujących z Afganistanem, co pomoże stworzyć większą międzynarodową wspólną siłę na rzecz Afganistanu.

Jako bliski sąsiad i szczery przyjaciel Afganistanu, Chiny zawsze robiły wszystko, aby pomóc w pokojowej odbudowie Afganistanu. W rzeczywistości mechanizm koordynacji i współpracy krajów sąsiadujących z Afganistanem, ustanowiony we wrześniu ubiegłego roku, został zainicjowany przez stronę chińską wraz z innymi krajami regionu. Podczas obecnego spotkania strona chińska przedstawiła jeszcze trzy propozycje wsparcia Afganistanu w podążaniu ścieżką samodzielności i samorealizacji, ścieżką dobrobytu i postępu oraz ścieżką pokojowego rozwoju. Ta trzypunktowa propozycja została włączona do dokumentu końcowego z tego spotkania i jest najnowszym wysiłkiem Chin na rzecz pokojowej odbudowy Afganistanu.

Ranking