​Komentarz: Najważniejszym priorytetem jest jak najszybsze zawieszenie broni i zakończenie wojny

2022-04-07 14:43:11
Podziel się:

5 kwietnia czasu lokalnego Rada Bezpieczeństwa ONZ odbyła otwarte posiedzenie na temat sytuacji na Ukrainie, a tematem spotkania stał się „incydent w Buczy”. Stały Przedstawiciel Chin przy ONZ podkreślił, że pilnym oczekiwaniem społeczności międzynarodowej i wolą Chin jest promowanie deeskalacji sytuacji na Ukrainie i jak najszybsze zawieszenie broni, w celu zakończenia wojny. Jeśli chodzi o „incydent w Buczy”, strona chińska stwierdziła, że wszelkie oskarżenia powinny opierać się na faktach, a wszystkie strony powinny zachować powściągliwość i unikać bezpodstawnych oskarżeń.

To racjonalne i obiektywne podejście wskazuje, jak społeczność międzynarodowa postrzega i radzi sobie z „incydentem w Buczy”. Obecnie, najpilniejsze jest zawieszenie ognia i zatrzymanie wojny przez Rosję i Ukrainę , a społeczność międzynarodowa musi nawoływać do pokoju i promowania rozmów.

Zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym cywile powinni być wolni od wszelkich form przemocy w konfliktach zbrojnych. Dlatego trzeba odkryć prawdę i przyczyny „incydentu w Buczy”, a za wszelkie akty przemocy wobec cywilów należy pociągnąć sprawców do odpowiedzialności. Ze względu na różne zdania strony Rosyjskiej i Ukraińskiej w sprawie tego incydentu , ONZ powinna wysłać na Ukrainę niezależny i obiektywny zespół śledczy w celu zbadania sprawy. Dopóki prawda nie zostanie ujawniona, wszystkie strony powinny zachować spokój i powściągliwość, a nie uprzedzenia, aby zapobiec zaognieniu konfliktu.

Obecnie, społeczność międzynarodowa powinna z jednej strony przeprowadzić niezależne i obiektywne śledztwo w sprawie „incydentu w Buczy”, a z drugiej dołożyć większych starań, aby przekonać do pokoju, promować rozmowy, zawieszenie broni i powstrzymać wojnę, aby zapobiegać katastrofie humanitarnej. W tym krytycznym momencie eskalacja sankcji przez Stany Zjednoczone i Zachód tylko zaostrzy konflikty, spowoduje cierpienie większej liczby cywilów i przyspieszy rozprzestrzenianie się kryzysu, zmuszając ludzi na całym świecie do płacenia wysokiej ceny.

Kwestie humanitarne nie powinny być upolityczniane. Chiny uważają, że ataki na ludność cywilną są niedopuszczalne i nie powinny mieć miejsca, a odpowiednie okoliczności i konkretne powody muszą zostać zbadane. Do czasu ujawnienia wyników dochodzeń wszystkie strony powinny unikać podsycania ognia dla celów politycznych, jako wyraz minimalnego szacunku dla nieszczęsnych ofiar cywilnych. Powinny także wykazać się należytym działaniem, mającym zapobiec dalszym problemom humanitarnym.

Ranking