Komentarz: Podstępny! USA to Voldemort niszczący porządek międzynarodowy!

2022-04-18 14:48:59
Podziel się:

Wywoływanie wszędzie zamieszek, wykorzystywanie hegemonii gospodarczej i finansowej do sankcjonowania przeciwników i tworzenie grup, aby zaangażować się w polityczną izolację – sposób, w jaki Stany Zjednoczone radziły sobie z Rosją, pokazał nam różne taktyki wykorzystywania hegemonii do prowokowania konfliktów i zakłócania porządku międzynarodowego. Szereg manipulacji politycznych USA jest równie okrutny jak „czarna magia”.

Wojna przyniosła katastrofę zarówno Rosji, jak i Ukrainie, a skorzystali na tym Amerykanie. Wojna rozpoczęta przez Stany Zjednoczone to nie tylko „gorąca walka”, ale także wojna gospodarcza, a sankcje to „twardy oręż” w rękach Waszyngtonu.

Według raportu Światowej Organizacji Handlu (WTO), około dwóch trzecich naruszeń jest spowodowanych przez Stany Zjednoczone. W orzeczeniach WTO Waszyngton stał się największym „łobuzem”. Zastraszanie gospodarcze za granicą dokonane przez USA poważnie wpłynęło na międzynarodowy porządek gospodarczy i zagroziło światowemu bezpieczeństwu ekonomicznemu.

Rząd USA fascynuje tworzeniem grup, kreślenie linii ideologicznych i tworzenie małych kręgów, takich jak „Sojusz Pięciu Oczu”, „G7” i „ Dialog czterech stron o bezpieczeństwie”. Zmusza to inne kraje do wybierania stron w celu podzielenia świata. W obecnym konflikcie rosyjsko-ukraińskim działanie Stanów Zjednoczonych jest szczególnie widoczne.

Aby utrzymać polityczną i ekonomiczną hegemonię, Waszyngton od dawna stawia prawo krajowe ponad prawem międzynarodowym i nadużywa nielegalnych środków, takich jak jurysdykcja długiego ramienia, do atakowania dysydentów i przeciwników. Wiele faktów pokazuje, że Stany Zjednoczone zwariowanie rozszerzają zakres swojej jurysdykcji długiego ramienia, aby powstrzymać rozwój innych krajów i zapewnić Stanom Zjednoczonym absolutną przewagę w różnych dziedzinach.

W powieści „Harry Potter” potężny czarnoksiężnik - Voldemort był postacią o złowrogiej naturze.Arogancja i szaleństwo na punkcie władzy absolutnej doprowadziły Voldemorta do ostatecznego upadku. Z tego samego powodu hegemoniczne akty w amerykańskim stylu i podważanie ładu międzynarodowego mogą przynieść odwrotny skutek.

Ranking