Komentarz: Chińska gospodarka utrzymuje „stabilność” podczas wielu testów

2022-04-19 14:55:28
Podziel się:

Według danych z gospodarki narodowej za I kwartał 2022 r. opublikowanych przez chiński rząd 18 kwietnia, PKB w I kwartale wyniósł 27 bln 17,8 mld juanów, co oznacza wzrost o 4,8% rok do roku przy kalkulacjach według cen stałych. Wiele zagranicznych mediów użyło słowa „ponad oczekiwania”, aby opisać poziom chińskiego wzrostu.

Od początku tego roku doszło do wielu zmian w sytuacji międzynarodowej, między innymi nowe rekordy osiągały ceny surowców na rynku międzynarodowym. Ostatnio w Chinach dochodziło do częstych wybuchów ognisk epidemii, trudności podmiotów rynkowych znacznie wzrosły, a nowa presja spadkowa jeszcze się nasiliła. W tym kontekście nie łatwo utrzymywać „stabilności”, która jest bardzo cenna.

Co wpływa na „stabilność” chińskiej gospodarki? Z jednej strony rząd chiński stara się koordynować zapobieganie i kontrolę epidemii z rozwojem gospodarczym i społecznym. Ostatnio Chiny intensywnie wprowadziły szereg środków mających na celu „ustabilizowanie gospodarki”, zwłaszcza dla wobec podmiotów rynkowych, które zostały poważnie dotknięte przez epidemię. Zwiększono działania gwarancyjne, takie jak złagodzenie trudności i zapewnienie zatrudnienia, aby pomóc chińskiej gospodarce w stabilnym rozwoju. Z drugiej strony, chińskie przedsiębiorstwa starają się w pełni wykorzystać własne możliwości, aby wspierać rozwój, a zwłaszcza utrzymywać innowacyjny rozwój.

Z raportu dotyczącego środowiska biznesowego w Chinach w 2022 r. opublikowanego przez Amerykańską Izbę Handlową w Chinach w marcu, badającego zaufanie do chińskiej gospodarki, wynika, że Chiny są nadal jednym z trzech najważniejszych atrakcyjnych miejsc dla 60% firm posiadających globalne plany inwestycyjne w najbliższym czasie, a prawie 66% firm planuje zwiększenie inwestycji w Chinach w tym roku.

Jednocześnie, pomimo trudności, Chiny nadal z odpowiedzialnym podejściem dążą do utrzymania stabilnego funkcjonowania globalnego łańcucha przemysłowego. W pierwszym kwartale chiński handel zagraniczny wzrósł o ponad 10% rok do roku, utrzymując dodatni wzrost rok do roku przez siedem kolejnych kwartałów, co miało ogromną i niezastąpioną rolę w „stabilizowaniu łańcucha” dostaw na całym świecie.

„Stabilność znajduje się na pierwszym planie, a postęp dokonuje się przy zachowaniu stabilności.” Chiny mają zdolność i warunki do przezwyciężania trudności i wyzwań, aby osiągnąć zrównoważony i zdrowy rozwój gospodarczy, w ten sposób są „stabilizatorem” światowej gospodarki.

Ranking