Wideo spotkanie Xi Jinpinga z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem

2022-05-09 21:04:05
Podziel się:

9 maja po południu przewodniczący Chin Xi Jinping rozmawiał za pośrednictwem łącza wideo z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

Xi Jinping zwrócił uwagę, że zarówno Chiny, jak i Niemcy to duże kraje o znaczących wpływach. W obecnej sytuacji Chiny i Niemcy szczególnie potrzebują utrzymania zdrowego i stabilnego rozwoju stosunków dwustronnych oraz pełnego uwzględnienia stabilnej, konstruktywnej i wiodącej roli stosunków chińsko-niemieckich, które przyniosą korzyści nie tylko obu narodom, ale także wnoszą ważny wkład w światowy pokój.

Xi Jinping podkreślił, że obie strony powinny trzymać się głównej linii dialogu i współpracy, dobrze wykorzystywać mechanizm dwustronnego dialogu i współpracy oraz prowadzić dialog w różnych dziedzinach, takich jak przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, polityka makroekonomiczna, stabilność finansowa, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo żywnościowe, stabilność łańcuchów przemysłowych i łańcuchów dostaw. Konieczne jest głębokie wykorzystanie potencjału wzajemnie korzystnej współpracy i aktywne rozszerzanie współpracy w zakresie nowych technologii, takich jak ochrona środowiska, handel usługami, sztuczna inteligencja, cyfryzacja. Przyspieszona budowa nowego wzorca rozwoju w Chinach zapewni szersze możliwości rynkowe innym krajom, w tym Niemcom.

Xi Jinping podkreślił, że Chiny i UE są strategicznymi partnerami, Chiny i UE są dla siebie szansą, a wspólne interesy Chin i UE znacznie przewyższają dzielące ich różnice. Chiny wspierają strategiczną autonomię UE. Relacje Chiny-UE nie są skierowane na strony trzecie, nie są od nich zależne ani przez nie kontrolowane.

Scholz powiedział, że strona niemiecka chce świętować z Chinami 50. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między obydwoma krajami, utrzymywać ścisłą komunikację na wszystkich szczeblach, pragnie przeprowadzić nową rundę niemiecko-chińskich konsultacji rządowych oraz omówić ważne kwestie, takie jak m.in. zapewnienie stabilności globalnego łańcucha dostaw i koordynację polityki makroekonomicznej. Niemcy chcą prowadzić z Chinami dialog i wzmocnienie współpracy w wielu dziedzinach, takich jak handel i inwestycje, zmiany klimatu, walka z epidemią, opieka zdrowotna, edukacja i kultura.

Przywódcy obu krajów przeprowadzili też pogłębioną i szczerą wymianę poglądów na temat sytuacji na Ukrainie. Xi Jinping podkreślił, że Chiny zawsze stały po stronie pokoju, wydawały niezależne sądy oparte na meritum danej sprawy, a także promowały rozmowy pokojowe i na swój sposób chłodziły sytuację. Bezpieczeństwo europejskie powinno znaleźć się w rękach samych Europejczyków. Chiny wspierają UE w odgrywaniu aktywnej roli w procesie nakłaniania do zawarcia pokoju i promowania negocjacji oraz ostatecznego powstania zrównoważonych, skutecznych i trwałych europejskich ram bezpieczeństwa. Chiny z zadowoleniem przyjmują wszelkie wysiłki podejmowane przez społeczność międzynarodową służące przekonywaniu do zawarcia pokoju i promowania rozmów, a wszystkie zainteresowane strony powinny wspierać Rosję i Ukrainę w osiągnięciu pokoju na drodze negocjacji.

Ranking