Komentarz: Absurdalne wypowiedzi USA i Zachodu w sprawie wyborów w Hongkongu tylko potęgują pośmiewisko

2022-05-10 15:46:44
Podziel się:

Ministrowie spraw zagranicznych krajów G7 i wysoki rangą przedstawiciel UE wydali oświadczenie, w którym nieodpowiedzialnie skomentowali udany wybór szóstego szefa Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu, w dniu 8 czerwca, oczerniając wybory jako „atak na różnorodność polityczną Hongkongu”. Oświadczenie w pełni ujawniło ich prawdziwy cel ingerowania w wewnętrzne sprawy Chin i podważania dobrobytu i stabilności Hongkongu pod przykrywką „demokracji” i „wolności”.

Jako pierwsze wybory szefa Hongkongu, od czasu wprowadzenia nowego systemu wyborczego, wybór szóstego szefa Hongkongu odbywa się zgodnie z prawem i przepisami, jest sprawiedliwy, bezpieczny i uczciwy. Według nowego systemu wyborczego Hongkongu liczba członków Komitetu Wyborczego wzrosła z 1200 do 1500, a liczba sektorów z czterech do pięciu. Gwarantuje to szerszą reprezentację w społeczeństwie i lepszą reprezentację ogólnych interesów społeczeństwa Hongkongu.

Po powrocie Hongkongu, konstytucyjną podstawą prawną dla rządu chińskiego do rządzenia Hongkongiem jest chińska konstytucja i ustawa zasadnicza Hongkongu. Wielka Brytania nie ma praw do zarządzania ani nadzoru nad Hongkongiem po jego powrocie do macierzy. Pod przykrywką „demokracji” USA i Zachód wzywają Chiny do działania zgodnie ze Wspólną Deklaracją Chińsko-Brytyjską, co jest bezmyślnym deptaniem prawa międzynarodowego i norm stosunków międzynarodowych, celowym wypaczeniem udanej praktyki „Jeden kraj, dwa systemy” i rażącą ingerencją w rozwój demokracji Hongkongu.

Nowy system wyborczy tworzy urząd nowego dyrektora naczelnego, a Hongkong znajduje się w nowym punkcie wyjścia. Bez względu na to, jak niektóre siły w USA i na Zachodzie atakują i oczerniają, nie mogą powstrzymać historycznego trendu – przejścia Hongkongu od chaosu do zarządzania i od zarządzania do dobrobytu.

Ranking