Xi Jinping prowadzi rozmowę telefoniczną z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem

2022-05-10 21:26:03
Podziel się:

Przewodniczący Chin Xi Jinping odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, po południu 10 maja.

Xi Jinping zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich pięciu lat utrzymywał bliskie kontakty prezydentem Macronem. Stosunki chińsko-francuskie utrzymują pozytywne tempo rozwoju. Promowana jest współpraca dwustronna w celu osiągnięcia owocnych wyników. Obie strony wykazały się również odpowiedzialnością w kwestii zmian klimatycznych, ochrony różnorodności biologicznej i innych.

Xi Jinping podkreślił, że konieczne jest zaplanowanie priorytetów współpracy chińsko-francuskiej w ciągu najbliższych pięciu lat poprzez mechanizm dialogu dwustronnego oraz zwiększenie współpracy w nowych dziedzinach, takich jak sztuczna inteligencja i czysta energia, przy jednoczesnym promowaniu współpracy w tradycyjnych dziedzinach, takich jak cywilna energia jądrowa energia i lotnictwo. Strona chińska jest chętna do rozszerzenia importu wysokiej jakości produktów z Francji, zaprasza francuskie przedsiębiorstwa finansowe i high-tech do współpracy w Chinach i ma nadzieję, że strona francuska zapewni uczciwe, sprawiedliwe i niedyskryminujące środowisko biznesowe dla Chińskich przedsiębiorstw, które będą inwestować i współpracować we Francji. „Powinniśmy dobrze wykorzystać okazje, takie jak 60. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami i Francją w 2024 r. oraz paryskie igrzyska olimpijskie, aby wzmocnić wymianę międzyludzką i kulturalną między Chinami i Francją oraz promować wzajemne zrozumienie.” – powiedział Xi Jinping.

Macron powiedział, że od nawiązania stosunków dyplomatycznych między Francją a Chinami obie strony aktywnie rozwijają stosunki francusko-chińskie w duchu otwartości. W ciągu ostatnich pięciu lat współpraca obu krajów na różnych polach była owocna. W ciągu najbliższych pięciu lat strona francuska chce współpracować ze stroną chińską w celu pogłębienia współpracy w takich dziedzinach jak rolnictwo, lotnictwo, cywilna energetyka jądrowa, kontakty międzyludzkie i zaangażowanie kulturowe oraz zacieśniać współpracę w takich dziedzinach jak zmiany klimatu i ochrona bioróżnorodności, tak aby stosunki francusko-chińskie przynosiły pozytywne rezultaty. Strona francuska jest chętna do odgrywania aktywnej roli w promowaniu rozwoju stosunków UE-Chiny.

Przywódcy obu krajów wymienili poglądy na temat sytuacji na Ukrainie i zgodzili się, że wszystkie zainteresowane strony powinny wspierać Rosję i Ukrainę w przywróceniu pokoju w drodze negocjacji.


Ranking