Komentarz: Stany Zjednoczone, których polityka monetarna dokonała „ostrego zwrotu”, przerzuciły kryzys na świat

2022-05-11 15:16:36
Podziel się:

W zeszłym tygodniu, Rezerwa Federalna ogłosiła podwyżkę stóp procentowych o 50 punktów bazowych, a w czerwcu zacznie zmniejszać swój bilans w ramach agresywnego zacieśniania polityki pieniężnej, w celu zwalczania najwyższej od 40 lat inflacji. Wywołało to powszechne zaniepokojenie w społeczności międzynarodowej, bo w rezultacie światowa gospodarka i rynki finansowe doznają kolejnego wstrząsu.

Niezależnie od tego, czy był to gwałtowny wzrost cen spowodowany wcześniejszą polityką zerowej stopy procentowej i luzowania ilościowego, czy też trudną zmianą obecnej polityki monetarnej, Stany Zjednoczone polegają na hegemonii dolara, aby przenieść kryzys na świat. Ma to ogromny wpływ na gospodarki wschodzące, które obecnie walczą o ożywienie po pandemii.

Z jednej strony, podwyżki stóp procentowych Fed zwiększyły atrakcyjność aktywów dolarowych, zwiększyły ryzyko odpływu kapitału i deprecjacji waluty z rynków wschodzących oraz doprowadziły do gwałtownego wzrostu ryzyka zadłużenia w wielu krajach.

Z drugiej strony, dewaluacja innych walut spowodowana aprecjacją dolara amerykańskiego, osłabiając siłę nabywczą ludności innych krajów i zakłócając i tak już trudny proces ożywienia gospodarczego gospodarek rozwijających się.

Ranking