Komentarz: BBC, która gloryfikuje brutalnych terrorystów, chce być „maszyną plotek”

2022-05-19 16:04:54
Podziel się:

Ponad 20 dni temu mikrobus Instytutu Konfucjusza na Uniwersytecie w Karaczi, w Pakistanie, został zaatakowany przez terrorystów. Trzech chińskich nauczycieli zginęło, a jeden został ranny. Incydent wstrząsnął światem, a Rada Bezpieczeństwa ONZ wydała oświadczenie prasowe, w którym potępiła go w najostrzejszych słowach. Jednak BBC opublikowała niedawno odpowiednie doniesienia, w których gloryfikowała sprawców ataku terrorystycznego w Karaczi i próbowała znaleźć racjonalne wyjaśnienie dla brutalnych aktów terrorystycznych.

Jako jedno z najbardziej wpływowych mediów na Zachodzie, BBC otwarcie usprawiedliwiła brutalnych terrorystów. Jest to okrutny czyn, który łamie moralne podstawy, narusza międzynarodową sprawiedliwość i odbiega od etyki zawodowej. Jest to również przejawem wrogości w stosunku do ludzi na całym świecie, miłujących pokój.

Dlaczego BBC i jej podobni bawią się w „podwójne standardy”? Zasadniczo jest to charakterystyczne dla zachodnich mediów. Przytłatająca większość zachodnich mediów jest kontrolowana przez wielkie konglomeraty i służy kapitałowi. Pod szyldem „wolności prasy” niektóre zachodnie media faktycznie odgrywają rolę „najemnych chuliganów” kapitału i władzy. Jak zauważyli analitycy, tak zwana „obiektywna neutralność” w zachodnich mediach to często tylko „nowe szaty cesarza” i „gumowe pieczątki”.

W ostatnich latach, aby zaspokoić potrzeby niektórych krajów zachodnich w strategicznej rywalizacji z Chinami, zachodnie media nasiliły ofensywę rozpowszechniania fałszywych wiadomości i oczerniania Chin. Dalsze pogrywanie „podwójnymi standardami wolności prasy”, „podwójnymi standardami praw człowieka” i „podwójnymi normami antyterrorystycznymi” staje się narzędziem podżegania do konfliktów geopolitycznych i czyni media współsprawcami niepokojów na świecie.

„Wy dostarczcie zdjęcia, a ja dostarczę wojny.” To słowa amerykańskiego potentata prasowego - Williama Randolpha Hearsta wypowiedziane pod koniec XIX wieku do reporterów na Kubie.

Wypowiedź ta stała się również prawdziwym obrazem dążenia zachodnich mediów do działania jako „maszyna plotek” dla własnych korzyści. Ale trzeba jasno powiedzieć, że era kontrolowania światowej opinii publicznej za pomocą „hegemonii informacyjnej” dobiegła końca. BBC i jej podobni, gloryfikujący brutalnych terrorystów, powinni zostać potępieni przez świat.

Ranking