​Komentarz: Sukces w dwóch kluczowych kwestiach przyniesie więcej korzyści BRICS

2022-05-20 21:23:05
Podziel się:

Podczas ceremonii otwarcia wideokonferencji ministrów spraw zagranicznych krajów BRICS, która odbyła się wieczorem 19 maja, przewodniczący Chin Xi Jinping wygłosił przemówienie wideo. Wyjaśnił dwie główne kwestie bezpieczeństwa i rozwoju. Podkreślił, że kraje BRICS, jako pozytywna, postępowa i konstruktywna siła w społeczności międzynarodowej stoi w obliczu konieczności zaszczepienia stabilności i pozytywnej energii w stosunkach międzynarodowych w okresie burzliwych zmian. Te ważne dyskusje odbiły się szerokim echem w społeczności międzynarodowej i są w pełni odzwierciedlone we wspólnym oświadczeniu wydanym na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych.

Bezpieczeństwo polityczne jest ważnym filarem współpracy BRICS. Obecny konflikt rosyjsko-ukraiński po raz kolejny dowodzi, że jednostronne dążenie NATO do własnego bezpieczeństwa pod przywództwem USA, kosztem bezpieczeństwa innych państw, stworzy tylko nowe konflikty i zagrożenia. Nie tak dawno przewodniczący Chin - Xi Jinping zaproponował globalną inicjatywę bezpieczeństwa, przedstawiając chińskie rozwiązanie globalnego dylematu bezpieczeństwa. W swoim przemówieniu przewodniczący Xi Jinping ponownie podkreślił wagę tej inicjatywy. Powiedział, że kraje BRICS powinny dbać o swoje podstawowe interesy i główne problemy, szanować nawzajem swoją suwerenność, bezpieczeństwo i interesy rozwojowe, przeciwstawiać się hegemonii i polityce siły oraz mentalności zimnej wojny i konfrontacji grupowej, a także wspólnie budować wspólnotę bezpieczeństwa ludzkiego.

Rozwój to kolejne zadanie krajów BRICS. W obliczu rosnącej niepewności i wyraźnej nierównowagi w globalnym ożywieniu gospodarczym dla krajów wschodzących i rozwijających się ważniejsze niż kiedykolwiek jest wzmocnienie solidarności i współpracy. W dziedzinie gospodarki i handlu w 2021 r. całkowita wartość importu i eksportu towarów z krajów BRICS wyniosła 8 549,808 mld USD, co oznacza wzrost o 33,4% rok do roku. Jest to jasny punkt w gospodarce światowej w dobie epidemii.

W 2022 r. Chiny obejmują prezydencję w BRICS. Po raz pierwszy od pięciu lat Chiny przejęły tę rolę. Obecnie Chiny zorganizowały ponad 50 ważnych wydarzeń, promując współpracę BRICS w celu osiągnięcia postępu w różnych dziedzinach i stale otwierając nową przestrzeń rozwojową dla ogromnej liczby krajów rozwijających się.

Ranking