​Komentarz: Inicjatorzy „wspierania udziału Tajwanu w konferencji” powinni przestać się poniżać

2022-05-24 16:50:56
Podziel się:

23 maja czasu pekińskiego 75. Światowe Zgromadzenie Zdrowia postanowiło odmówić włączenia do porządku obrad zgromadzenia tak zwanego „zaproszenia Tajwanu do udziału w Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w charakterze obserwatora”. To już szósty rok z rzędu, w którym WHA odrzuciło propozycje dotyczące Tajwanu, w pełni pokazując, że zasada jednych Chin jest ogólnym konsensusem społeczności międzynarodowej i nie można jej kwestionować. Ci, którzy zainicjowali „udział Tajwanu w konferencji” tylko przynoszą sobie wstyd!

Tegoroczne Światowe Zgromadzenie Zdrowia jest pierwszym fizycznym spotkaniem od wybuchu epidemii Covid-19. Zjednoczenie w walce z epidemią jest wspólnym oczekiwaniem społeczności międzynarodowej. Jednak „pierwszy na świecie kraj, który nie podołał walce z epidemią” odrzucił „wspieranie udziału Tajwanu w konferencji” w przeddzień konferencji, a niektóre kraje zachodnie, takie jak Australia, Wielka Brytania, Kanada, i Japonia poszły w jego ślady. Prawdziwym celem tej manipulacji upolitycznienia kwestii zdrowotnych i poświęcenie międzynarodowych interesów zdrowia publicznego jest „wykorzystanie Tajwanu do kontrolowania Chin”.

Tajwan jest częścią Chin, a udział Tajwanu w organizacjach międzynarodowych, w tym w Światowej Organizacji Zdrowia, musi być realizowany zgodnie z zasadą jednych Chin. Znajduje to odzwierciedlenie w rezolucji 2758 Zgromadzenia Ogólnego ONZ i rezolucji WHA 25.1. Propozycja dotycząca Tajwanu narusza cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych, porządek międzynarodowy i podstawowe normy regulujące stosunki międzynarodowe oparte na prawie międzynarodowym, przez co jest nielegalna i nieważna.

W przededniu otwarcia obecnego WHA prawie 90 krajów wyraziło w listach do WHO przywiązanie do zasady jednych Chin i sprzeciw wobec udziału Tajwanu w WHA. Politycznej manipulacji, zmowie amerykańsko-tajwańskiej jednogłośnie sprzeciwiają się wszystkie kraje na świecie, które popierają sprawiedliwe stanowisko.

Ranking