Komentarz: Tylko Stany Zjednoczone, Australia i kilka innych krajów są „zaniepokojone” współpracą Chin w dziedzinie bezpieczeństwa z krajami wyspiarskimi Pacyfiku

2022-05-31 20:59:30
Podziel się:

W dniu 30 maja podczas drugiego spotkania ministrów spraw zagranicznych Chin i krajów wyspiarskich Pacyfiku, które odbyło się na Fidżi, osiągnięto szereg ważnych porozumień świadczących o ożywionym rozwoju stosunków Chin z odpowiednimi krajami.

Obecnie chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi odwiedza kraje wyspiarskie Pacyfiku, które nawiązały stosunki dyplomatyczne z Chinami. Ta podróż wywołała zdenerwowanie krajów zachodnich, między innymi Stanów Zjednoczonych i Australii. Twierdzą one, że są „zaniepokojone ekspansją Pekinu w ramach współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa na południowym Pacyfiku”. To pokazuje, że Stany Zjednoczone, Australia i kilka innych krajów nie są w stanie tolerować sytuacji, kiedy kraje wyspiarskie Pacyfiku wybierają niezależnie partnerów, z którymi chcą współpracować. To typowy hegemonizm i myślenie z pozycji siły.

Stany Zjednoczone i inne kraje zachodnie przez długi czas nie szanowały krajów wyspiarskich Pacyfiku, nie mówiąc już o prowadzeniu z nimi równej i wzajemnie korzystnej współpracy. W ostatnich latach zachodnia opinia publiczna często oczerniała współpracę Chin z niektórymi krajami wyspiarskimi Pacyfiku.

Świat zewnętrzny zauważył, że w tym samym czasie, kiedy minister spraw zagranicznych Chin odwiedził kraje wyspiarskie na Pacyfiku, nowy minister spraw zagranicznych Australii również udał się na Fidżi. Kraje wyspiarskie Pacyfiku są państwami suwerennymi i niezależnymi i nie powinny być redukowane do narzędzi w grze wielkich mocarstw. Pogłębienie współpracy między Chinami a krajami wyspiarskimi Pacyfiku jest silnym zabezpieczeniem pokoju, stabilności i rozwoju regionu Azji i Pacyfiku oraz pokazuje, że duże i małe państwa mogą traktować się nawzajem jak równi partnerzy i współpracować na zasadach osiągania obustronnych korzyści. Zamiast manipulować zaniepokojeniem, Stany Zjednoczone, Australia i inne kraje powinny poważnie potraktować poważnie dążenia rozwojowe krajów wyspiarskich Pacyfiku i zrobić coś praktycznego dla lokalnego rozwoju, tak jak robią to Chiny.

Ranking