Walne Zgromadzenie Członków „Polsko-Chińskiej Głównej Izby Gospodarczej”

2022-06-17 17:44:49
Podziel się:

We wtorek 15 czerwca, w hotelu Radisson Collection, przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków „Polsko-Chińskiej Głównej Izby Gospodarczej”. Nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa zarządu Izby. Po rezygnacji prezesa Bao Jianlin, funkcję objął dyrektor Bank of China - pan Hu Xinyuan.

Podczas uroczystej gali nowo wybrany prezes Izby przedstawił zarząd, w skład którego weszli: Shen Huayu – dyrektor China Construction Bank, Bian Xiaohao – dyrektor generalny Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o., Zhang Jie – dyrektor Huawei w Polsce, Liu Hongxing - dyrektor banku ICBC oraz przedstawiciel Power China International Group Limited w Polsce – Zhao Hai. Uchwałą zarządu, wszyscy członkowie zarządu, poza prezesem Izby, będą pełnić funkcję wiceprezesa Izby.

Głos zabrali również zaproszeni goście, w tym Ambasador Jerzy Drożdż – dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej, Aleksander Siemaszko – zastępca dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz Radca ds. Gospodarki i Handlu w Ambasadzie ChRL w Polsce - Xu Xiaofeng. Wszyscy mówcy zgodnie podkreślali chęć i potrzebę pogłębiania polsko-chińskiej współpracy handlowej. Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej wyraził gotowość wspierania działań „Polsko-Chińskiej Głównej Izby Gospodarczej”. Dyrektor Siemaszko zapewniał o otwartości Ministerstwa Rozwoju i Technologii na współpracę z chińskimi podmiotami, a także zachęcał do realizacji projektów i inwestycji w Polsce. Radca Xu przytoczył dane dotyczące rosnącej wymiany handlowej między Polską a Chinami. Podkreślał wagę relacji dwustronnych i pozytywnie ocenił wymianę wysokiego szczebla oraz wizytę prezydenta Andrzeja Dudy na otwarciu Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie.

Część oficjalną zakończył bankiet. Atmosferę rozmów kuluarowych uprzyjemniał zespół młodych muzyków, absolwentów Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina, wielokrotnych laureatów konkursów krajowych i międzynarodowych w zakresie instrumentów solowych, jak i muzyki kameralnej. Koncert wykonali: Marta Piórkowska - I skrzypce, Agata Krystek – II skrzypce, Damian Kułakowski – altówka, Agnieszka Kiljan – wiolonczela.

Agnieszka Wu-Skawińska

Ranking