Xi Jinping wziął udział w ceremonii otwarcia BRICS Business Forum za pośrednictwem wideo i wygłosił przemówienie programowe

2022-06-22 21:32:22
Podziel się:

22 czerwca, przewodniczący Chin - Xi Jinping wziął udział w ceremonii otwarcia BRICS Business Forum za pośrednictwem wideo i wygłosił przemówienie programowe.

Xi Jinping zwrócił uwagę, że w ostatnim stuleciu ludzkość doświadczyła katastrofy dwóch wojen światowych i mroku zimnej wojny. Bolesna historia pokazuje, że hegemonizm, polityka blokowa i konfrontacja obozowa nie przyniosą pokoju i bezpieczeństwa, a jedynie doprowadzą do wojny i konfliktu. Kryzys ukraiński po raz kolejny zaalarmował świat. Rozszerzanie sojuszy wojskowych i szukanie własnego bezpieczeństwa kosztem bezpieczeństwa innych krajów nieuchronnie doprowadzi do dylematu bezpieczeństwa.

Xi Jinping podkreślił, że historia nauczyła nas, że pokój jest wspólną sprawą ludzkości, za którą muszą walczyć i którą muszą utrzymywać wszystkie strony. W obliczu niespokojnego świata nie wolno nam zapominać o pierwotnym zamiarze Karty Narodów Zjednoczonych i pamiętać o misji ochrony pokoju. Społeczność międzynarodowa powinna porzucić gry o sumie zerowej, wspólnie przeciwstawić się hegemonizmowi i polityce siły oraz zbudować nowy rodzaj stosunków międzynarodowych, charakteryzujący się wzajemnym szacunkiem, uczciwością, sprawiedliwością i kooperacją, w której wszyscy wygrywają, tak aby światło pokoju oświetlało świat.

Xi Jinping podkreślił, że rozwój jest kluczem do rozwiązywania problemów i realizacji szczęścia ludzi. Wezwał do kierowania się interesami ludzi i świata, aby pchnąć globalny rozwój w nową erę, z korzyścią dla mieszkańcom wszystkich krajów.

Xi Jinping zwrócił uwagę, że obecny międzynarodowy rynek finansowy nadal jest burzliwy, a tempo ożywienia światowej gospodarki nadal słabnie. W tym krytycznym momencie tylko poprzez nacisk na solidarność i współpracę możemy przezwyciężyć kryzys gospodarczy. Fakty wielokrotnie dowiodły, że sankcje to „bumerangi” i „miecze obosieczne”. Upolitycznienie, instrumentalizacja i uzbrajanie światowej gospodarki oraz wykorzystywanie dominacji międzynarodowego systemu finansowego i monetarnego do arbitralnego nakładania sankcji ostatecznie zaszkodzi wszystkim ludziom na świecie.

Xi Jinping zwrócił uwagę, że od początku tego roku, w obliczu złożonego i poważnego środowiska rozwojowego w kraju i za granicą, Chiny nalegały na koordynację zapobiegania i kontroli epidemii oraz rozwoju gospodarczego i społecznego, a także energicznie reagowały na różne wyzwania. Chiny zintensyfikują działania makropolityczne w dążeniu do osiągnięcia rocznych celów rozwoju gospodarczego i społecznego oraz minimalizacji skutków epidemii.

Xi Jinping podkreślił, że w drugiej połowie roku odbędzie się XX Kongres Narodowy Komunistycznej Partii Chin, aby nakreślić plan rozwoju Chin w kolejnym etapie. W oparciu o nowy etap rozwoju Chiny będą aktywnie budować nowy wzorzec rozwoju i dążyć do osiągnięcia wysokiej jakości rozwoju. Chiny będą nadal zwiększać swój poziom otwarcia na świat zewnętrzny, budować nowy system otwartej gospodarki wyższego poziomu i nadal tworzyć zorientowane na rynek, zalegalizowane i międzynarodowe środowisko biznesowe. Przy okazji wystąpienia, przewodniczący zaprosił wszystkich do inwestowania w Chinach, wzmacniania współpracy gospodarczej i handlowej oraz dzielenia się możliwościami rozwoju.

Xi Jinping podkreślił, że obopólne korzyści i korzystne dla wszystkich wyniki są właściwą ścieżką na świecie. Niezbędne jest utrzymanie wielostronnego systemu handlowego, którego podstawą jest Światowa Organizacja Handlu, eliminacja barier handlowych, inwestycyjnych i technologicznych oraz promowanie budowy otwartej gospodarki światowej. Apelował o stosowanie się do szeroko zakrojonych konsultacji i wspólnych konstrukcji, wzmacnianie globalnego zarządzania gospodarczego, zwiększenie reprezentacji i prawo głosu dla krajów rynków wschodzących i krajów rozwijających się oraz zapewnienie równych praw, zasad i szans dla wszystkich krajów.

Xi Jinping zwrócił uwagę, że mechanizm współpracy BRICS jest ważną platformą współpracy między krajami rynków wschodzących a krajami rozwijającymi się. Obecnie współpraca BRICS weszła w nowy etap rozwoju wysokiej jakości. Mamy nadzieję, że przedsiębiorcy będą promotorami otwartego rozwoju, liderami innowacyjnego rozwoju i praktykami wspólnego rozwoju, tak aby napędzać współpracę BRICS i aby osiągnięcia rozwojowe przynosiły korzyści wszystkim ludziom.

Ranking