Podczas Forum Biznesowego BRICS 2022 w Pekinie uczestnicy inicjują wzmocnienie koordynacji i współpracy oraz zjednoczenie się w celu sprostania pojawiającym się wyzwaniom

2022-06-23 17:12:32
Podziel się:

W dniu 22 czerwca w Pekinie odbyło się, w trybie online i offline, Forum Biznesu BRICS 2022, które było równocześnie ważnym wydarzeniem wspierającym spotkanie liderów krajów grupy BRICS. Gospodarzem forum była Chińska Rada ds. Promocji Handlu Międzynarodowego. Tematem tego forum było „Pogłębianie partnerstwa biznesowego BRICS w celu stworzenia pięknej przyszłości globalnego rozwoju”.

Forum Biznesu BRICS 2022 skupiło się na pięciu kwestiach, czyli na promowaniu ożywienia gospodarki światowej, przyspieszeniu zielonej transformacji, rozwijaniu gospodarki cyfrowej, rozszerzaniu współpracy w zakresie higieny i opieki zdrowotnej oraz zwiększaniu odporności łańcucha przemysłowego i łancucha dostaw. W forum wzięło udział około 1000 osób, w tym ministrowie gospodarki i handlu krajów grupy BRICS, dyplomaci ambasad stacjonujący w Chinach oraz przedstawiciele środowiska biznesowego.

Uczestnicy zauważyli, że w dzisiejszym pogłębionym rozwoju globalizacji gospodarczej, wszystkie kraje łączy wspólnota interesów, państwa są współzależne i zintegrowane ze sobą, a otwartość, integracja i współpraca na bazie win-win to właściwy wybór w celu sprostania wszelkim pojawiającym się wyzwaniom.

Ranking