Komentarz: Chiński handel zagraniczny jest bardzo odporny na wstrząsy

2022-07-13 21:07:22
Podziel się:

W dniu 13 lipca, poinformowano na podstawie informacji celnych, że całkowita wartość chińskiego importu i eksportu towarów, w pierwszej połowie tego roku wyniosła 19,8 biliona juanów, co oznacza wzrost o 9,4% rok do roku. Eksport wzrósł o 13,2%, a import o 4,8%. Godny zauważenia jest wzrost w czerwcu chińskiego eksportu, który przekroczył oczekiwania większości instytucji rynkowych z kraju i z zagranicy.

Jeśli wpływ epidemii można uznać za "test warunków skrajnych" dla chińskiego handlu zagranicznego, to silne odbicie w maju i czerwcu pokazało już pozytywny wynik tego testu. Jest to również potężne obalenie złych komentarzy płynących ze świata.

Fakt, że handel zagraniczny Chin wytrzymał „test warunków skrajnych”, wynika ze stosunkowo stabilnego globalnego popytu na produkty „Made in China”. Jednocześnie ożywienie po stronie popytowej chińskiej gospodarki, również stanowiło silne wsparcie dla handlu zagranicznego.

Dwukierunkowa siła po stronie popytu i podaży, w połączeniu z ciągłym wydawaniem przez chiński rząd szeregu dywidend w celu stabilizacji wzrostu i handlu zagranicznego, pokazało, że Chiny stale umacniają swoją ważną pozycję w globalnym łańcuchu przemysłowym i łańcuchu dostaw.

Ogólnie rzecz biorąc, w pierwszej połowie roku chiński handel zagraniczny był bardziej odporny na „test warunków skrajnych”, kładąc solidne podstawy dla stabilności i poprawy handlu zagranicznego przez cały rok. Obecnie epidemia Covid-19 dotknęła bardzo poważnie środowisko międzynarodowe, a rozwój chińskiego handlu zagranicznego wciąż napotykał pewne niestabilne i niepewne czynniki. Jednak fundamenty chińskiej gospodarki, jej duża odporność, duży potencjał i długofalowa poprawa nie uległy zmianie. Dzięki wprowadzaniu przez Chiny różnych rozwiązań służących stabilizacji gospodarczej oraz uporządkowanemu postępowi podczas wznawiania pracy i produkcji, chiński handel zagraniczny ma warunki do utrzymania stabilnego wzrostu i dalszego nadawania tempa ożywieniu gospodarki światowej.

Ranking