Komentarz: UE nie powinna wycofywać się ze zmian klimatycznych

2022-07-14 16:24:41
Podziel się:

Z powodu wpływu konfliktu między Rosją a Ukrainą oraz zachodnich sankcji wobec Rosji, łańcuch dostaw energii wielu krajów europejskich został zniszczony, a ceny energii utrzymują się na wysokim poziomie. Warto zauważyć, że ta napięta sytuacja między podażą a popytem na energię, spowodowana czynnikami geopolitycznymi, rozszerzyła się nawet na obszar zmian klimatu. Niektóre kraje nie wahają się cofnąć w polityce energetycznej, co zagraża międzynarodowej wiarygodności UE w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, a także rzuca cień na globalne wysiłki na rzecz kontroli zmian klimatu.

Na początku tego miesiąca Parlament Europejski zagłosował za przyznaniem „zielonej etykiety” gazowi naturalnemu i energii jądrowej. Krytycy uważają, że oznacza to niepowodzenie w zobowiązaniu UE do redukcji emisji dwutlenku węgla, a nawet zagraża realizacji celu ustalonego przez UE do 2050 r., jakim jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.

Sprostanie zmianom klimatycznym jest wspólnym wyzwaniem społeczności międzynarodowej i nie mogą na nie wpływać tymczasowe czynniki geopolityczne. UE powinna dokonać refleksji nad praktyką nakładania sankcji na Rosję, które zagrażają jej własnemu bezpieczeństwu energetycznemu, zamiast zmieniać swoją politykę energetyczną, łamiąc zobowiązania dotyczące zmian klimatycznych.

Ranking