Komentarz: Gospodarka Chin przekazała zapisy stabilizacji i ożywienia

2022-07-15 20:40:09
Podziel się:

Gospodarkę Chin powszechnie określa się przymiotnikiem „odporność”. Opublikowane 15 lipca krajowe dane gospodarcze Chin za pierwszą połowę 2022 r. ponownie to potwierdzają.

Według wstępnych wyliczeń, PKB Chin w pierwszym półroczu wyniósł 56264,2 mld juanów, co oznacza wzrost rok do roku o 2,5% w cenach stałych.

Widać, że 2,5% wzrost chińskiej gospodarki w pierwszej połowie roku został osiągnięty na tle spadku głównych wskaźników produkcji i popytu w kwietniu i maju, odzwierciedlając silną odporność chińskiej gospodarki.

Warto zauważyć, że w pierwszej połowie roku wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w Chinach wzrósł o 1,7% rok do roku, a wzrost cen był znacznie niższy niż 8% wzrost w krajach europejskich i amerykańskich, w ostrym kontraście z wysoką inflacją międzynarodową. Sprzyja to sprawnemu funkcjonowaniu chińskiej gospodarki i poprawie warunków życia ludzi.

Ranking