​Paryż: Przemówienie ministra spraw zagranicznych Chin we Francuskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych

2020-08-31 16:26:08
Podziel się:

„Jedność i współpraca, otwartość i integracja oraz wspólne utrzymywanie postępowego trendu pokoju i rozwoju ludzkości” - taki tytuł nosiło przemówienie wygłoszone w niedzielę przez ministra spraw zagranicznych Chin Wang Yi we Francuskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych w Paryżu.

Wang Yi przypomniał, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy świat ogarnęła epidemia koronnego koronawirusa. Epidemia jest zwierciadłem, które rozjaśnia złożony obraz świata, w tym wzajemną pomoc i współpracę jak w przypadku Chin i Europy - zaznaczył.

Zdaniem ministra, jeszcze bardziej przerażający niż koronawirus jest „wirus polityczny”, który wywołuje nienawiść i konfrontację. Upolitycznienie epidemii, a nawet piętnowanie poszczególnych krajów, sprawia, że nie tylko nie można rozwiązać własnych problemów, ale poważnie osłabia solidarność i współpracę społeczności międzynarodowej - podkreślił.

Wang Yi zapowiedział, że Chiny będą nadal opowiadać się za pokojowym rozwojem, podążać nową ścieżką wymiany między państwami w ramach „dialogu bez konfrontacji, partnerstwa bez sojuszu” i budować szersze globalne partnerstwo. Chiny będą nadal trzymać się otwartego rozwoju, budować otwartą gospodarkę wyższego szczebla, tworzyć kompleksowy, wielopoziomowy i zróżnicowany wzór otwartej współpracy - wyliczył.

Szef chińskiej dyplomacji przypomniał, że w 2020 roku mija 45. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a UE. W jego opinii, to co udało się osiągnąć w tym okresie to to, że Chiny i Europa nie mają fundamentalnych konfliktów interesów, współpraca jest o wiele większa niż konkurencja, a konsensus znacznie przekracza różnice.

Chiny cenią status i rolę UE, a także zawsze wspierają Europę w odgrywaniu większej roli w sprawach międzynarodowych - zaznaczył. W krytycznym momencie walki z epidemią i po epidemii, Chiny i UE powinny dalej wzmacniać jedność i współpracę - dodał.

Ranking