MFW oczekuje większej roli Chin w rozwiązywaniu globalnych wyzwań gospodarczych

2020-12-24 17:00:14
Podziel się:

Przedstawiciel naczelny Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Chinach Steven Alan Barnett ostatnio przekazał Chinom podziękowanie za udzielenie wsparcia finansowego MFW w zakresie redukcji długów najbardziej ubogich krajów. MFW oczekuje również, że Chiny odegrają większą rolę w rozwiązywaniu globalnych wyzwań gospodarczych związanych z pandemią COVID-19. MFW uważa, że Chiny mają możliwość, wraz z innymi partnerami handlowymi, stworzenia bardziej otwartego, stabilnego, przejrzystego i opartego na odpowiednich regulaminach międzynarodowy systemu handlu.

Steven Barnett powiedział, że globalna koordynacja jest bardzo ważna dla zmniejszenia negatywnych wpływów pandemii na globalną gospodarkę. Z punktu widzenia MFW, Chiny są jednym z najważniejszych członków, którzy zapewnili tej organizacji środki na redukcję długów dla krajów w trudnej sytuacji i za to MFW jest Chinom wdzięczna.

Według prognozy MFW w październiku wartość światowej gospodarki obniżyła się o 4,4% w 2020 roku, podczas gdy Chiny będą jedyną główną gospodarką o dodatnim wzroście PKB w 2020 roku, ze wzrostem o 1,9% rok do roku.

Li Xin, zastępca przedstawiciela Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Chinach, uważa, że w skomplikowanym międzynarodowym środowisku politycznym i gospodarczym Chiny są w stanie współpracować z innymi partnerami handlowymi w celu zbudowania bardziej otwartego, stabilnego, przejrzystego międzynarodowego systemu handlu opartego na zasadach odpowiednich regulaminów.

Ranking