Włoski raport naukowy w sprawie Sinciangu: Brak dowodów na zarzuty wysuwane wobec Sinciangu

2021-06-26 17:43:02
Podziel się:

Włoski Instytut Studiów Politycznych, Społecznych i Ekonomicznych, Włoski Instytut Badań Dyplomacji Międzynarodowych oraz Włoskie Centrum Studiów Euroazjatyckich i Śródziemnomorskich wspólnie opublikowały raport napisany przez kilku niezależnych badaczy pt. "Sinciang: Zrozumienie złożoności i budowanie pokoju".

Raport składa się z 4 części, opisujących historię, położenie geograficzne i ekonomię w Sinciangu, pochodzenie, działalność grup terrorystycznych i separatystycznych, reakcje rządu chińskiego oraz różne nieprawdziwe twierdzenia na temat Sinciangu. Celem raportu jest przedstawienie obiektywnej prawdy na temat sytuacji w Sincinagu.

Fabio Massimo Palandi, włoski badacz ds. stosunków międzynarodowych, który zorganizował powstanie tego raportu, powiedział w wywiadzie, że Zachód nie ma żadnych dowodów na podnoszone zarzuty dotyczące Sinciangu. Jego zdaniem, kraje zachodnie wprowadziły oparte na kłamstwach sankcje, których celem w ogóle nie jest ochrona praw człowieka. Takie działania Zachodu oparte są na ideologii i podyktowane są geopolitycznie - stwierdził.

Ranking