Ukraina ogłosiła wycofanie podpisu pod antychińską deklaracją

2021-06-27 16:27:09
Podziel się:

Wieczorem 24 czerwca Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wydało oświadczenie, w którym podkreślono, że Ukraina przywiązuje dużą wagę do strategicznego partnerstwa z Chinami. Następnego dnia, 25 czerwca strona ukraińska ogłosiła, że wycofa podpis pod „Wspólnym oświadczeniem w sprawie sytuacji praw człowieka w Sinciangu”, które powstało z inspiracji niektórych krajów Zachodu.

25 czerwca Stała Delegacja Ukrainy w Genewie na swojej oficjalnej stronie internetowej wydała oświadczenie, w który informuje, że strona ukraińska wycofała swój podpis pod „Wspólnym oświadczeniem w sprawie sytuacji praw człowieka w Sinciangu” wydanym w dniu 22 czerwca, na 47. posiedzeniu Rady ds. Praw Człowieka ONZ.

Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało wieczorem 24 czerwca, oświadczenie na swojej oficjalnej stronie internetowej, w którym podkreśliło, że Ukraina ceni strategiczne partnerstwo z Chinami, powtórzono raz jeszcze nieingerowanie w wewnętrzne sprawy Chin i chęć dalszego podtrzymywania zasady wzajemnego poszanowania niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej oraz dążenia do wspierania trwałego rozwoju stosunków dwustronnych.

Ranking