Media rosyjskie: Kanada to kraj kolonialny

2021-06-30 15:37:56
Podziel się:

W komentarzu opublikowanym na stronie internetowej Russia Today, 26 czerwca, zauważono, że kraje zachodnie piętnują Chiny w sprawie Sinciangu, ale kiedy odnajdywane jest coraz więcej masowych grobów dzieci tubylczych ludów, w kanadyjskich szkołach, Zachód milczy. Ta jawna hipokryzja jest szokująca.

W artykule stwierdzono, że odkrycie masowych grobów w Kanadzie, ujawniają mroczną historię Kanady, która jest mało znaną stroną świata zachodniego. Te szokujące odkrycia mają miejsce wtedy, gdy Kanada i inne kraje zachodnie oskarżają Chiny. Ironia polega na tym, że gdyby takie groby zostały znalezione w Chinach, z takimi jednoznacznymi dowodami, to Chiny zostałyby potępione przez kraje zachodnie i padłyby określenia "zbrodnie przeciwko ludzkości” lub nawet „ludobójstwo”. Ale proste przeprosiny Kanady, wydają się spełniać wymagania społeczności międzynarodowej, ale niestety sprawcy nie zostaną potępieni.

Komentarz podkreśla, że sprawiedliwość na świecie nie jest jednakowa, ale istnieje na dwóch poziomach. Największe i najbardziej znane kraje łamiące w historii prawa człowieka są oczyszczane z zarzutów, ale nadal wykorzystują prawa człowieka jako środek do realizacji swoich ambicji wobec innych krajów.

Ranking