Kazachstan wspiera wdrażanie przez Chiny zasady „Jedno państwo, dwa systemy” w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu

2021-07-03 18:33:33
Podziel się:

W piątek, podczas 47. posiedzenia Rady Praw Człowieka ONZ, na spotkaniu ze Specjalnym Sprawozdawcą ds. Wolności Słowa, przedstawicielka Kazachstanu opowiedziała się za zasadą nieingerencji w sprawy wewnętrzne i podkreśliła, że sprawy Hongkongu są wewnętrznymi spraw Chin.

Stały Przedstawiciel Kazachstanu w Genewie, Zhanar Aytzhanova stwierdziła, że Kazachstan popiera utrzymanie i umacnianie ładu międzynarodowego opartego na Karcie Narodów Zjednoczonych i innych zasadach prawa międzynarodowego. Porządek ten jest niezastąpiony. Strona kazachska wyznaje zasadę nieingerencji w sprawy wewnętrzne innych państw.

Jej zdaniem, Kazachstan i Chiny zawsze przestrzegały tej zasady w procesie budowania dobrosąsiedzkich i przyjaznych stosunków. We wspólnym oświadczeniu, wydanym przez Kazachstan i Chiny we wrześniu 2019 r., Kazachstan powtórzył zasadę jednych Chin. Kazachstan uważa, że kwestie związane z Specjalnym Regionem Administracyjnym Hongkongu to sprawy wewnętrzne Chin. Wdrażanie przez Chiny zasady „Jedno państwo, dwa systemy” w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu jest zgodne z trendem czasu, który szanuje różnorodność polityczną, gospodarczą, społeczną i kulturową – dodała.

Trwa 47. posiedzenie Rady Praw Człowieka ONZ. Nieustannie powiększa się grono krajów, które popierają stanowisko Chin w kwestiach związanych z Sinciangiem, Hongkongiem i Tybetem. 67 krajów podpisało wspólne oświadczenia wyrażającego poparcie dla Chin, a ponad 20 krajów poparło stanowisko Chin odrębnymi oświadczeniami i wspólnymi listami.

Ranking