2 lipca odbyła się wideo-konferencja na temat „Naruszania praw człowieka w amerykańskich ośrodkach zatrzymań imigrantów”

2021-07-03 20:15:29
Podziel się:

2 lipca, podczas 47. sesji Rady Praw Człowieka ONZ, Stała Misja Chin przy ONZ w Genewie oraz Stałe Misje Wenezueli, Białorusi, Korei Północnej, Iranu i Syrii wspólnie zorganizowały wideo-konferencję na temat „Naruszania praw człowieka w amerykańskich ośrodkach zatrzymań imigrantów”. Uczestnicy przedstawili przypadki łamania praw człowieka w amerykańskich ośrodkach zatrzymań dla imigrantów, wezwali społeczność międzynarodową do zwrócenia uwagi na poważne naruszenia praw człowieka w amerykańskich ośrodkach zatrzymań dla imigrantów oraz wezwali Stany Zjednoczone do podjęcia praktycznych działań w celu ochrony praw imigrantów.

Stały Przedstawiciel Chin przy Biurze Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie i innych organizacjach międzynarodowych w Szwajcarii, Chen Xu, powiedział w przemówieniu, że w ostatnich latach Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka i odpowiednie mechanizmy specjalne wielokrotnie wyrażały zaniepokojenie polityką imigracyjną USA i sytuacją praw człowieka imigrantów. Na 47. posiedzeniu Rady Praw Człowieka ONZ wiele krajów wyraziło poważne zaniepokojenie łamaniem praw imigrantów przez kraje zachodnie, w tym Stany Zjednoczone, i wezwało Stany Zjednoczone i inne kraje do podjęcia kroków w celu rozwiązania tych problemów. Chen Xu wyraził nadzieję, że to spotkanie pomoże wszystkim stronom lepiej zrozumieć rzeczywistą sytuację amerykańskiego ośrodka zatrzymań dla imigrantów i jeszcze bardziej rozpoznać hipokryzję i podwójne standardy polityki praw człowieka USA.

Przedstawiciele Rosji, Wenezueli, Korei Północnej, Sri Lanki, Białorusi, Iranu, Syrii, Nikaragui i innych krajów powiedzieli w swoich przemówieniach, że to wydarzenie umożliwiło wszystkim stronom pogłębienie wiedzy na temat łamania praw człowieka w amerykańskim ośrodku zatrzymania dla imigrantów oraz uświadomiło im hipokryzję i podwójne standardy USA w kwestiach praw człowieka. Stany Zjednoczone powinny natychmiast przestać arbitralnie przetrzymywać imigrantów i przymusowo oddzielać dzieci imigrantów od ich rodziców. Rada Praw Człowieka ONZ i odpowiednie mechanizmy specjalne powinny nadal zwracać uwagę na łamanie praw człowieka imigrantów przez Stany Zjednoczone.

Amerykański prawnik, Burton, powiedział, że jako jedyny kraj na świecie, który nie ratyfikował Konwencji o prawach dziecka, Stany Zjednoczone zmuszają dużą liczbę dzieci imigrantów do separacji od ich rodziców, co poważnie narusza prawa dzieci.

Ranking