Polsko-chińskie projekty badawcze na Politechnice Wrocławskiej

2021-08-18 17:18:03
Podziel się:

Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej coraz śmielej otwierają się na współpracę z kolegami zza Wielkie Muru. Na wrocławskiej uczelni prowadzone są cztery projekty badawcze przy których pracują polsko-chińskie zespoły badawcze.

Dwa projekty w ramach polsko-chińskiej współpracy, prowadzone są w Katedrze Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Oba pod kierunkiem szefa Katedry profesora Krzysztofa Abramskiego. W styczniu bieżącego roku rozpoczął się trzyletni projekt badawczy, którego celem jest opracowanie technologii wczesnego wykrywania wycieków siarkowodoru w rafineriach. Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej wśród, której są inżynierowie doktorzy Piotr Jaworski, Karol Krzempek oraz Grzegorz Dudzik współpracować będą z naukowcami z Uniwersytetu Nauki i Techniki z Xi'anu. Badania prowadzone będą w macierzystych krajach i zostały podzielone między polski i chiński zespół. Polacy pracować będą nad opracowaniem detektora, który dzięki wykorzystaniu spektroskopii laserowe będzie sygnalizował o wyciekającym siarkowodorze. Zadaniem naukowców z Xi'an będzie opracowanie ryzyka wycieku siarkowodoru i znalezienie punktów zagrożenia na terenie rafinerii oraz stworzenie poprzez różnego rodzaju analizy platformy wczesnego ostrzegania i neutralizacji wycieku.

W projekcie tym uczestniczą nie tylko podmioty naukowe, ale również chińscy potentaci branży petrochemicznej, a więc China National Petroleum Company (CNPC) i China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec Corp.). Firmy te odpowiedzialne będą za przetestowanie i późniejszej wdrażanie w życie, wyników badań polsko-chińskiego zespołu. Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej na prowadzenie badań w ramach tego projektu otrzymali blisko 2 mln złotych dofinansowania, które przyznano w ramach polsko-chińskiego konkursu finansującego wspólne projekty badawcze, organizowanego razem przez polskie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz chińskie Ministerstwo Nauki i Technologii.

Drugim polsko-chińskim projektem na Politechnice Wrocławskiej w Katedrze kierowanej przez profesora Adamskiego są badania poświęcone możliwości zastosowania niskostratnych włókien antyrezonansowych w laserach gazowych oraz laserowej detekcji gazów. Projekt prowadzony wspólnie z naukowcami z Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics rozpoczął się w 2019 roku i potrwa do 2022 roku. Współpraca polsko-chińska odbywa się w ramach pierwszej edycji konkursu Sheng, który jest realizowany wspólnie przez Narodowe Centrum Nauki z National Natural Science Foundation of China (NSFC). Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołami chińskimi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego. Naukowcy z obu krajów składają wnioski w swoich krajach w ramach tego konkursu, które podlegają formalnej i merytorycznej ocenie przeprowadzonej równolegle w NCN i NSFC. Naukowcy z Politechniki otrzymali finansowanie na ten projekt z Narodowego Centrum Nauki w wysokości 1.9 mln złotych. Badacze z Szanghaju, zgodnie z zasadami konkursu Sheng, pieniądze na swoją część badań otrzymali z chińskiej agencji NSFC.

Również w pierwszej edycji konkursu Sheng, dofinansowanie w wysokości 1.3 mln złotych na wspólny

polsko-chiński projekt badawczy otrzymała dr inż. Dominika Wawrzyńczyk z Katedry Inżynierii i Modelowania Materiałów Zaawansowanych, Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

Głównym celem projektu jest otrzymanie luminescencyjnych materiałów na bazie nanokryształów

domieszkowanych jonami lantanowców dla zastosowań w połączonej terapii i diagnostyce – tzw.

teranostyce, czyli połączenia diagnostyki i terapii służące dobraniu do potrzeb konkretnego pacjenta bezpiecznego i skutecznego celowanego leczenia. Wyniki tych badań będą miały ogromne zastosowanie w biologii i właśnie wysoce precyzyjnej diagnostyce medycznej. Ze strony chińskiej w projekcie biorą udział specjaliści zajmujący się nanomateriałami luminescencyjnymi z Wydziału Inżynierii Optoelektronicznej Uniwersytetu Shenzhen.

Ostatnim projektem polsko-chińskiej współpracy badawczej na Politechnice Wrocławskiej, są badania prowadzone przez profesora Roberta Kudrawca. Jego program badawczy „NIR-Si: Nowoczesne nanostruktury na krzemie przeznaczone na emitery w podczerwieni” był jednym z siedmiu projektów-laureatów w pierwszym polsko-chińskim konkursie bilateralnym, organizowanym w 2019 roku ze strony polskiej, przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Na wszystkie siedem projektów przeznaczono wtedy dofinansowanie w wysokości 3 mln. euro. Wyniki badań polsko-chińskiego projektu profesora Kudrawca poznamy w 2022 roku.

Wszystkie wspomniane programy realizowane są zgodnie z planem. Niestety pandemia pokrzyżowała wzajemne zaplanowane wizyty naukowców z Polski i Chin, ale w dobie szybkiej komunikacji i komunikatorów internetowych nie jest to wielkim problemem. Wizyty zostały odłożone na czas po pandemii. Niestety wybuch epidemii Covid-19 wstrzymał kontakty Politechniki Wrocławskiej z Chinami na innych płaszczyznach. Wrocławska uczelnia ma podpisane umowy z 16 szkołami wyższymi z Chin. Umowy dotyczą, współpracy naukowej, współorganizowania konferencji, prowadzenia wymiany studenckiej i organizowania szkół letnich. Przykładowo przed pandemią Politechnika Wrocławska zorganizowała Szkołę Letnią dla studentów z North China Electric Power University oraz w ramach wymiany studenckiej przyjmowała studentów z tej uczelni we Wrocławiu i wysyłała wrocławskich studentów do Chin. Obecnie jednak wszystkie bezpośrednie kontakty z powodu niestabilnej sytuacji epidemicznej zostały zawieszone i oczekuje się na nastanie lepszych czasów. Optymistycznie mówi się, że powrót do bezpośrednich kontaktów może nadejść wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego.

Tekst: Grzegorz Gołojuch

Źródło: pwr.edu.pl; ncn.gov.pl.

Zdjęcie: Budynek Politechniki Wrocławskiej, Grzegorz Gołojuch

Ranking