Obchody 72 rocznicy proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej

2021-10-15 17:31:34
Podziel się:

W dniu 28 września w Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce odbyła się uroczystość z okazji 72 rocznicy proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej. Z uwagi na ograniczenia, wynikające z epidemii COVID-19, wydarzenie przeprowadzono w formie wideokonferencji.

Podczas uroczystości przemówienie wygłosił wicemarszałek Sejmu RP pan Piotr Zgorzelski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pan Marcin Przydacza, przewodniczący Polsko-Chińskiej Grupy Parlamentarnej pan Marek Suski, wiceprzewodniczący Polsko-Chińskiej Grupy Parlamentarnej i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy pan Andrzeja Szejna. Głos zabrał również nowy ambasador Chin w Polsce J.E. pan Sun Linjiang.

Wszyscy prelegenci podkreślali wagę i rangę stosunków polsko-chińskich i ich rozwój od 1949 roku, począwszy od utworzenia pierwszej chińskiej firmy z kapitałem zagranicznym – Chipolbrok, przez strategiczne partnerstwo polsko-chińskie i podniesienie go do rangi wszechstronnego partnerstwa strategicznego w 2016 roku. Zwracali uwagę na wspólne cele i dążenia Polski i Chin, na uczestnictwo w inicjatywie „17+1”. Wyrazili także nadzieję na możliwość dalszej realizacji wymiany naukowo-technicznej, kulturalnej, akademickiej i turystycznej po ustaniu epidemii COVID-19.

Minister Przydacza w swoim wystąpieniu odniósł się do treści przemówienia przewodniczącego Xi Jinpinga na 76 sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wspomniał, że w bieżącym roku Chiny obchodzą 72 rocznicę utworzenia Chińskiej Republiki Ludowej, a także 50 rocznicę członkostwa w ONZ. Podkreślił, że polski rząd również podziela zdanie chińskiego przywódcy w sprawie rozwiązywania problemów i różnicy zdań w drodze dialogu i współpracy. Zgodził się również, że sukces jednego państwa nie musi oznaczać porażki innego. Z uznaniem wyraził się o hojnej pomocy szczepionkowej Chin i dodał, że Polska również przekazała szczepionki przeciw COVID-19 potrzebującym państwom. Minister Przydacza wspomniał, że prezydent Duda pozostaje w kontakcie z przewodniczącym Xi Jinpingiem. Obaj przywódcy dążą do bardziej ekologicznego i zrównoważonego wzrostu, który chcą realizować przez innowacje. Rozwój programu kosmicznego, robotyki, sztucznej inteligencji, technologii kwantowej stwarza zatem nowe sfery współpracy polsko-chińskiej.

Ambasador Sun Linjiang podsumował 72 lata istnienia Chińskiej Republiki Ludowej, jako czas zjednoczenia i doskonalenia socjalizmu o chińskiej charakterystyce przez naród chiński. Chiny osiągnęły poziom umiarkowanie zamożnego społeczeństwa, rozwiązały historyczny problem skrajnego ubóstwa i nieustannie pogłębiają reformy i otwarcie. Ambasador podkreślił, że „Chiny prowadzą własną, pokojową politykę zagraniczną, podążają ścieżką pokojowego rozwoju, utrzymują rzeczywisty multilateralizm, pielęgnują przyjazne stosunki z krajami sąsiednimi, kierują się zasadą obopólnych korzyści. Tworzy to nowe podejście do stosunków i kontaktów międzynarodowych.

W wystąpieniu szefa placówki dyplomatycznej nie zabrakło odniesień do utrzymywania stosunków na wysokim szczeblu między Polską a Chinami. Przewodniczący Xi Jinping i prezydent Duda w lutym br. wzięli udział w Szczycie Przywódców Chin i Europy Środkowo-Wschodniej, kreśląc plan rozwoju tego mechanizmu. Ambasador Sun wspomniał też o rozmowie telefonicznej Xi Jinpinga z prezydentem Andrzejem Dudą, podczas której ustalono wytyczne strategiczne istotne dla rozwoju relacji chińsko-polskich i współpracy antyepidemicznej. W maju natomiast minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau spotkał się z radcą stanu i ministrem spraw zagranicznych Chin - Wang Yi.

Ambasador Sun zauważył też, że mimo pandemii obroty handlowe między Chinami a Polską w pierwszym półroczu br. sięgnęły 23,15 mld USD, co oznacza wzrost 47,6% rok do roku, z czego wartość chińskiego importu z Polski wyniosła 3,25 mld USD i była wyższa od ubiegłorocznej o 40,3%.

Nowy ambasador ChRL w Polsce wyraził nadzieję na stabilny i długofalowy rozwój relacji chińsko-polskich, chęć poszukiwania nowych obszarów współpracy w ramach inicjatywy „Pasa i Szlaku”, formatu „17+1” oraz możliwości powiązania „14. Planu Pięcioletniego” z polskim „Nowym Ładem”. Podkreślił również wagę więzi międzyludzkich i możliwość poszerzenia kanałów wymiany pozarządowej i wznowienie wymiany i współpracy między dwoma krajami w dziedzinie edukacji, kultury, turystyki, sportu po ustąpieniu epidemii.

Na koniec, J.E. Sun Linjiang zaprosił polską reprezentację olimpijską do licznego udziału w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, które odbędą się już za cztery miesiące.

Agnieszka Wu-Skawińska

Ranking