Sprzeczności między Polską i UE nasilają się w ostatnim czasie

2021-10-29 16:46:22
Podziel się:

W ostatnich dniach UE i Polska przeżywały kolejne wzloty i upadki w sporach o pierwszeństwo prawa unijnego i niezawisłość sądownictwa.

27 października czasu lokalnego Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł obowiązek zapłaty przez Polskę na rzecz Komisji Europejskiej kary pieniężnej w wysokości 1 mln euro dziennie z uwagi na to, że Polska nie zawiesiła stosowania przepisów krajowych, odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W związku z tym wiceminister sprawiedliwości RP wyraził zdecydowany protest, twierdząc, że jest to szantaż Unii Europejskiej wobec Polski.

Na początku października polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości ingerował w polską reformę sądownictwa i naruszał polską konstytucję, a polskie przepisy krajowe mają pierwszeństwo przed przepisami unijnymi. Posunięcie Polski wywołało silny sprzeciw ze strony Unii Europejskiej.

Sprzeczności między obiema stronami nasilają się w ostatnim czasie, co budzi obawy, że Polska może stać się kolejnym krajem, który pójdzie w ślady Wielkiej Brytanii i wystąpi z UE.

Ranking