Ogłoszenie laureatów drugiej edycji polsko-chińskiego konkursu badawczego SHENG

2021-12-06 14:02:18
Podziel się:

SHENG to dwustronny polsko-chiński konkurs finansujący wspólne projekty badawcze z dziedziny nauk o życiu, wybranych dyscyplin nauk ścisłych, technicznych i społecznych. W ogłoszonych pod koniec listopada 2021 roku wynikach drugiej edycji konkursu SHENG 2, granty finansowe otrzymało 18 polsko-chińskich projektów.

Konkurs SHENG organizowany jest przez Narodowe Centrum Nauki z chińską agencją National Natural Science Foundation of China (NFSC). W konkursie mogą startować polskie zespoły badawcze, które wspólnie z zespołami chińskimi wystąpią o finansowanie danego projektu. Warunkiem jest to, że polski zespół składa wniosek w Narodowym Centrum Nauki, chiński w NFSC. Następnie obie agencje przeprowadzają równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków. Każda z agencji określa swoje własne zasady przyznawania środków finansowych. W drugiej edycji konkursu SHENG 2, Narodowe Centrum Nauki wsparło 18 polsko-chińskich projektów badawczych kwotą 28 mln zł.

Wśród nagrodzonych największe dofinansowanie, w wysokości 2 246 860 złotych, uzyskał projekt dr hab. Mateusza Goli z Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk, którego partnerem ze strony chińskiej będzie Instytut Psychologii Chińskiej Akademii Nauk. W ramach tego projektu, przeprowadzonych zostanie 6 badań w Chinach i w Polsce, na grupie 800 uczestników, u których zdiagnozowano różnego rodzaju uzależnienia, m.in. od hazardu, narkotyków, czy alkoholu. "Przeprowadzając pomiary w dwóch różnych krajach, badacze będą mogli dokonać analizy kilku teorii dotyczących tego jak wygląda uczenie się i przewidywanie przyszłych zdarzeń czy zachowań przez osoby uzależnione, a finalnie ocenić uniwersalny charakter potencjalnych odkryć." - można przeczytać na stronie NCN w opisie tego projektu.

Innym ciekawym projektem, który otrzymał dofinansowanie są badania zespołu prof. Józefa Dulaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzone z zespołem z Uniwersytetu Fudan, mogące w przyszłości pomóc w znalezieniu nowych, bezpiecznych i skutecznych metoda w terapii niewydolności serca. Obecnie choroby sercowo-naczyniowe są główną przyczyną zgonów na całym świecie, a przeżywalność pacjentów z niewydolnością serca jest bardzo wysoka i wynosi 50% po 5 latach. Na badania w ramach tego projektu NFN przeznaczyło prawie 2 mln zł. Połowę tej kwoty otrzymał inny projekt, prof. Jacka Mąkini z Politechniki Gdańskiej, prowadzony wspólnie z Uniwersytet Donghua, który wychodzi naprzeciw globalnemu problemowi jakim jest marnotrawstwo żywności. Zespoły z Polski i Chin zbadają możliwości odzyskiwanie wartościowych produktów spożywczych z zastosowaniem różnych sposobów fermentacji.

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN wraz chińskim Wuhan Institute of Virology Chińska Akademia Nauk będą prowadzić badania, które mogą pomóc w rozwiązaniu narastającego problemu antybiotykooporności bakterii. Zespoły pod przewodnictwem prof. Krystyny Dąbrowskiej i prof. Hang Yanga odpowiedzą na pytanie, jaki wpływ na ludzkie zdrowie mają fagi, czyli wirusy, które potrafią zabijać bakterie, w tym takie bakterie, które zagrażają ludziom. Projekt otrzymała wsparcie w wysokości ponad 2 milionów złotych. Oba zespoły liczą, że wyniki ich badań pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo i skuteczność fagów używanych w leczeniu trudnych infekcji powodowanych przez bakterie. Kwotę o połowę mniejszą otrzymała dr Bożena Czech z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, która wspólnie z Yanzheng Gao z Nanjing Agricultural University prowadzić będzie badania nad estrami ftalanów odpowiedzialnymi za najpowszechniejsze występujące zanieczyszczenia w glebie rolniczej w Polsce i Chinach. Celem tego projektu będzie wykorzystanie odpadów ogrodniczych do produkcji biowęgla i specjalnej flory bakteryjnej, której zadaniem będzie oczyszczenie gleby z tych szkodliwych substancji.

Sukces pierwszej, jak i obecnej edycji programu SHENG, spowodował, że Narodowe Centrum Nauki wraz chińskim NFSC ogłosiły, że pod koniec przyszłego roku rozpocznie się nabór wniosków do 3 edycji tego konkursu. W ramach SHENG 3 finansowane będą projekty badawcze w dyscyplinach z

nauk matematyczno-fizycznych, przyrodniczych, nauce o ziemi, informatyki i zarządzania.

Tekst: Grzegorz Gołojuch

Źródło: ncn.gov.pl;

Ranking