Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021

2021-12-10 17:15:42
Podziel się:

W dniach 6-10 grudnia odbywa się w Katowicach Szczyt Cyfrowy, w ramach inicjatywy ONZ. Hasłem tegorocznej konferencji jest Internet United, a jej założeniem promocja inkluzywnej, cyfrowej przyszłości dla wszystkich.

Tegoroczne forum skłoniło ponad 7000 innowatorów, dyrektorów dużych firm technologicznych, młodych ludzi, ministrów i parlamentarzystów do wspólnej pracy nad budowaniem otwartej, bezpiecznej i wolnej cyfrowej przyszłości dla wszystkich.

Sekretarz generalny ONZ, António Guterres, w przesłanym na ceremonię otwarcia wystąpieniu, zwrócił uwagę, że epidemia koronowirusa uświadomiła ludziom wagę jedności, co jest również zgodne z tematem tegorocznego forum, który w wolnym przekładzie oznacza „Zjednoczony Internet”.

Według danych Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych, prowadzonego w ramach IGF, w czasie pandemii COVID-19 wzrosła liczba osób korzystających z Internetu. Informacje te potwierdzają również dane Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, przytoczone na stronie ONZ. Wynika z nich, że podczas epidemii koronawirusa liczba użytkowników Internetu w ciągu dwóch lat wzrosła z 4,1 mld w 2019 r. do 4,9 mld, ale nadal prawie 3 miliardy ludzi na świecie, głównie w krajach rozwijających się, nie ma dostępu do Internetu.

Internet niesie również zagrożenia. Wraz z szerszym dostępem do Internetu również nierówności społeczne stały się bardziej wyraźne. Pojawił się problem mowy nienawiści, ekstremizmu i dezinformacji. Naruszenia danych przybrały na sile, wzrosła również przemoc cyfrowa, cyberprzemoc i nękanie w Internecie, szczególnie w stosunku do kobiet.

W pierwszym dniu konferencji uczestniczył zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. gospodarczych i społecznych - Liu Zhenmin, a także ministrowie ds. cyfryzacji z Syrii, Rwandy i Słowenii.

Liu Zhenmin wyraził nadzieję na to, że w obliczu epidemii Forum Zarządzania Internetem (IGF) będzie kształtować cyfrową przyszłość świata, zmieniając nowy kryzys w okazję.

Podczas czterodniowego forum poruszony zostanie również temat wspólnych rozwiązań dla czterech zagadnień przekrojowych: klimatu, e-odpadów i środowiska, ochrony danych i konsumentów, współpracy cyfrowej, zaufania, bezpieczeństwa i stabilności.

Agnieszka Wu-Skawińska

Ranking