Chińska Grupa Mediów przedstawia dziesięć najważniejszych międzynarodowych wydarzeń z 2021 roku.

2021-12-28 17:07:44
Podziel się:

Chiny przedstawiają globalną inicjatywę na rzecz rozwoju, promują i praktykują prawdziwy multilateralizm oraz wspierają budowę społeczności ze wspólną przyszłością dla ludzkości

Epidemia Covid-19 nadal się rozprzestrzenia. Niesprawiedliwa dystrybucja szczepionek i upolitycznienie identyfikowalności wirusa zagrażają globalnej walce epidemicznej

Chiny i Rosja ogłaszają przedłużenie "Chińsko-rosyjskiego traktatu o dobrym sąsiedztwie, przyjaźni i współpracy"

Siły amerykańskie w pośpiechu opuszczają Afganistan. Przed przyszłym rozwojem Afganistanu stoją ogromne szanse, ale i również wyzwania

Stopa inflacji głównych gospodarek Zachodu, USA i Europy nadal rośnie. Chiński handel zagraniczny notował nieprzerwany wzrost w ostatnich 18 kolejnych miesiącach, pobudzając globalne ożywienie gospodarcze

Rosja wyznaczyła „czerwoną linię” dla krajów Zachodu, domagając się od Stanów Zjednoczonych i NATO zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony prawnej

Podczas zamieszek w Kongresie USA zginęło 5 osób, a setki zostało rannych

Umowa o współpracy w dziedzinie rozwoju programu atomowym łodzi podwodnych między USA, Wielką Brytanią i Australią poważnie wpływa na globalny system nierozprzestrzeniania broni jądrowej. Decyzja Japonii o zrzuceniu do morza skażonej radioaktywnie wody wywołuje globalne głosy sprzeciwu

Odbyły się konferencje ONZ, COP15 i COP26, które wzmocniły ochronę bioróżnorodności i pobudziły współpracę na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, która stopniowo stała się globalnym konsensusem

Motto olimpijskie brzmiące „bardziej zjednoczonym”, zachęciło społeczność międzynarodową do pójścia wspólnie naprzód i na 76. Zgromadzeniu Ogólnym ONZ uchwalono rezolucję o rozejmie olimpijskim w celu wsparcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie

Ranking