Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ONZ wzywa Rosję i Ukrainę do rozwiązywania sporów poprzez dialog

2022-02-25 18:22:09
Podziel się:

Przewodniczący 76. Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Abdulla Shahid, 24 lutego wydał oświadczenie w sprawie sytuacji na Ukrainie, wzywając wojska rosyjskie i ukraińskie do natychmiastowego zaprzestania wymiany ognia i rozwiązania sporu na drodze dialogu.

„Wzywam do natychmiastowego zawieszenia broni, złagodzenia napięć i wznowienia dyplomacji i dialogu” – powiedział Shahid, podkreślając, że Karta Narodów Zjednoczonych opiera się na zasadzie suwerennej równości i że wszystkie państwa członkowskie powinny rozwiązywać spory międzynarodowe drogą pokojową.

Shahid wezwał również wszystkie państwa członkowskie do przestrzegania zobowiązań wynikających z praw międzynarodowych i międzynarodowego prawa humanitarnego w celu zapewnienia „bezpiecznego i niezakłóconego” napływu pomocy humanitarnej na Ukrainę.

Sekretarz generalny ONZ, Antonio Guterres, ogłosił tego samego dnia, że ONZ natychmiast przeznaczy 20 milionów dolarów ze swojego Centralnego Funduszu Reagowania Kryzysowego na pilne potrzeby humanitarne na Ukrainie i w jej okolicach.

Ranking