Amerykański kompleks wojskowo-przemysłowy, to wampir, który na tragedii zarabia pieniądze na całym świecie!

2022-04-01 17:10:29
Podziel się:

Od wybuchu rosyjsko-ukraińskiej wojny minął już ponad miesiąc, a walki wciąż znajdują się w impasie. Zginęło nie tylko wielu żołnierzy i cywili i wielu zostało rannych, ale konflikt także spowodowało, że miliony Ukraińców stało się uchodźcami. W czasie, gdy społeczność międzynarodowa niepokoiła się całą sytuacją i wiele krajów zgłosiło się do mediacji, Stany Zjednoczone nie tylko nie przedstawiły pokojowego planu rozwiązania kryzysu, ale zamiast tego udzieliły Ukrainie dużej pomocy wojskowej. Stany Zjednoczone czynią, ponieważ chronią narodowy charakter swojego kompleksu wojskowo-przemysłowego. Tak zwany kompleks wojskowo-przemysłowy to nic innego jak ścisła współpraca między wojskiem, przemysłem, rządem, Kongresem USA oraz zmowa z think-tankami i mediami w celu stworzenia grupy interesów. Powstała w ten sposób grupa ciągle szuka „wrogów” na całym świecie i zarabia fortunę prowokując konflikty w innych krajach, a konflikt między Rosją i Ukrainą jest najnowszą ofiarą wykorzystywaną przez tą grupę „wampirów”.

Kompleks militarno-przemysłowy jest fenomenem wyłącznie amerykańskim. W rzeczywistości „wampirze” podejście amerykańskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego do zarabiania pieniędzy na wojnie, nie tylko powoduje zamieszanie na świecie, ale także pochłonęło dużą część bogactwa amerykańskiego społeczeństwa.

Franklin Spinney, były urzędnik Departamentu Obrony USA, uważa, że wpływ amerykańskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego uniemożliwia rządowi prowadzenie polityki mającej na celu utrzymanie pokoju na świecie i prowadzi do korupcji, przez co konkurencyjność gospodarcza USA spada z roku na rok. Wezwał on rząd USA do aktywnego utrzymania pokoju na świecie i zaprzestania demonizowania innych krajów.

Jednak amerykański kompleks wojskowo-przemysłowy lekceważy te wezwania płynące od wielu ludzi i działa tylko w swoim własnym interesie.

Ranking