XI edycja Światowego Forum Miejskiego w Katowicach

2022-07-14 15:25:23
Podziel się:

W dniach 26-30 czerwca, w Katowicach odbyła się 11 edycja Światowego Forum Miejskiego - WUF11 współorganizowana przez ONZ-Habitat, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urząd Miasta Katowice.

WUF zostało powołane w 2001 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych, w celu zbadania jednego z najbardziej palących problemów, z jakimi boryka się współczesny świat, tj.: gwałtownej urbanizacji i jej wpływu na społeczności, miasta, gospodarki, zmiany klimatyczne i politykę. Pierwsze WUF odbyło się w Nairobi- w Kenii w 2002 roku.

Tegoroczne forum, w ramach programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat) jest pierwszym tego typu wydarzeniem zorganizowanym w Europie Wschodniej. Wzięło w nim udział łącznie 17003 uczestników ze 155 państw, zarówno na miejscu, jak i za pośrednictwem transmisji internetowej. W ciągu pięciu dni odbyło się 400 wydarzeń, debat i dyskusji z udziałem 700 prelegentów, będących przedstawicielami rządu, społeczeństwa obywatelskiego, lokalnej społeczności, środowisk akademickich i sektora prywatnego. Wystąpienia i dyskusje były tłumaczone na różne języki świata przez 200 tłumaczy, w tym 40 tłumaczy migowych, co dowodzi, że organizatorzy poważnie podchodzą do idei, aby nikogo nie pomijać.

Podczas ceremonii zamknięcia, w katowickim Spodku, Maimunah Mohd Sharif - dyrektor wykonawcza ONZ-Habitat podziękowała Małgorzacie Jarosińskiej-Jedynak - sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Marcinowi Krupie - prezydentowi Katowic oraz lokalnemu komitetowi organizacyjnemu. Wezwała też do działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Powiedziała: „Kryzys klimatyczny, pandemie, kryzys mieszkaniowy, przemoc i konflikty skupiają się w miastach. (…) Nie mamy dużo czasu na osiągnięcie Celu Zrównoważonego Rozwoju 2030. Zostało nam tylko 7,5 roku, 90 miesięcy lub 2742 dni na wdrożenie Nowej Agendy Miejskiej i osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju.”

Agnieszka Wu-Skawińska

Ranking