Komentarz: Kurs euro wciąż spada, dokąd zmierza Europa?

2022-07-15 16:10:49
Podziel się:

W niespełna pół roku kurs euro do dolara gwałtownie spadł o 12%, a 13 lipca przez pewien czas spadł poniżej poziomu 1 do 1. Według analizy niemieckiego portalu Handelsblatt, jest to związane z umacnianiem się dolara amerykańskiego, wysoką inflacją w krajach strefy euro, rozprzestrzenianiem się europejskiego kryzysu energetycznego oraz rosnącym ryzykiem wysoko zadłużonych krajów europejskich oczekujących podniesienia stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny. Goldman Sachs szacuje, że na każdy, prognozowany 1% spadku wzrostu PKB dla strefy euro, euro traci 2%, a kryzys energetyczny już spowodował spadek PKB strefy euro ok. 0,75% w tym roku.

Od wybuchu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego wielokrotne rundy sankcji wobec Rosji nałożone przez Stany Zjednoczone i Europę zaszkodziły europejskiej gospodarce, zwiększyły ryzyko recesji i uczyniły strefę euro bezpośrednią ofiarą. Jest to tak zwany „efekt odbicia”. W czerwcu wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w strefie euro wzrósł o 8,6% rok do roku, nadal osiągając rekordowy poziom. Z powodu wpływu konfliktu geopolitycznego, Niemcy, potęga w przemyśle wytwórczym, również po raz pierwszy od dziesięcioleci odnotowały deficyt handlowy.

Deprecjacja euro jest również związana ze podnoszeniem stóp procentowych w USA. Rada Rezerwy Federalnej promuje aprecjację dolara amerykańskiego poprzez podnoszenie stóp procentowych i pośrednio zbiera światowe bogactwo, a euro stało się ofiarą „rzeźniczego noża” dolara amerykańskiego.

Ranking