Współpraca Dolnego Śląska z Chinami w czasach pandemii Covid-19

2020-07-17 18:25:59
Podziel się:

Rozmowa z Karolem Przywarą - Dyrektorem Wydziału Współpracy z Zagranicą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

Grzegorz Gołojuch: Pandemia COVID-19, która dotknęła cały świat, ograniczyła drastycznie międzynarodową wymianę gospodarczą, zamknęła granicę, nie tylko dla kontaktów biznesowych, ale również dla wymiany kulturalnej, naukowej, czy ograniczyła ruch turystyczny. Województwo Dolnośląskie od wielu lata współpracuje z chińską Prowincją Anhui. Jak wyglądała ta współpraca w ostatnich miesiącach?Karol Przywara: Tematyka naszej współpracy w ostatnich miesiącach dotyczyła wymiany doświadczeń w zakresie zwalczania pandemii koronawirusa. Nasi Partnerzy z Prowincji Anhui tuż po pojawieniu się pierwszych przypadków zachorowań w Polsce podzielili się swoją wiedzą i procedurami, które zostały u nich wdrożone. W końcówce marca odbyła się także wideokonferencja dla przedstawicieli naszych służb medycznych – lekarze i personel medyczny z Dolnego Śląska spotkali się ze swoimi odpowiednikami z Hefei. Mieliśmy okazję porozmawiać na temat blisko 40 szczegółowych zagadnień medycznych oraz związanych z organizacją pracy placówek medycznych czy miejsc przeznaczonych do izolowania osób podejrzewanych o zachorowanie. To tematy, które zdominowały naszą współpracę – nie tylko z Prowincją Anhui, ale także z innymi naszymi partnerami. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mieli możliwość powrotu do rozmowy o przyszłości.

GG: Rozmawiamy, w momencie gdy jeszcze nie wiadomo, kiedy powróci normalny ruch lotniczy pomiędzy Chinami i Polską, zawieszony z powodu COVID-19. ChRL wstrzymała wydanie wiz cudzoziemcom. Jak w takiej sytuacji organizować najbliższą współpracę pomiędzy Dolnym Śląskiem a Prowincją Anhui? Czy pomimo tych utrudnień planujecie Państwo jakieś wspólne przedsięwzięcia, może z wykorzystaniem dostępnych środków współczesnej komunikacji.
KP: Wszelkie ograniczenia, zwiększanie biurokracji bądź komplikowanie procedur wydawania wiz zdecydowanie nie pomagają w realizacji współpracy – nie dotyczy to wyłącznie sytuacji teraźniejszej, ten proces postępuje już od dłuższego czasu. Aby zachęcić osoby prywatne – turystów czy przedsiębiorców, na pewno warto usprawniać procedury, a nie je komplikować. Obecna sytuacja faktycznie zmusiła nas do tego, aby organizować spotkania za pomocą narzędzi online. Jestem jednak przekonany, że rozwiązania, które testujemy dzisiaj, zostaną z nami także po pandemii – dzięki temu zwiększy się intensywność naszych kontaktów. Częstotliwość naszych dotychczasowych spotkań wynosiła 2-3 spotkania rocznie – dziś, dzięki połączeniom internetowym możemy widywać się częściej. Czekamy także na zaplanowane na jesień wydarzenia promujące gospodarkę i turystykę – właśnie za pośrednictwem transmisji online – będzie to dla nas wszystkich nowe doświadczenie.

GG: Wydział Współpracy z Zagranicą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego rozpoczął projekt „Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza”. Do kogo on jest skierowany i czy planowane się jakieś działalności, przedsięwzięcia dedykowane na rynek chiński?

KP: Projekt Going Global skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Dolnego Śląska. Chcemy umożliwić naszym firmom powrót na rynki międzynarodowe po ustaniu pandemii i zniesieniu ograniczeń – to bardzo ważne, aby myśleć nie tylko o teraźniejszości, ale poszukiwać rozwiązań na przyszłość. Obecnie jesteśmy w fazie zmian w projekcie i dostosowywania do aktualnego kalendarza wydarzeń – wszystkie zaplanowane w tym roku imprezy targowe, w których chcieliśmy brać udział, zostały przeniesione na nowy termin. Chcemy także zwiększyć liczbę firm, która będzie mogła skorzystać z programu. Oczywiście rynek chiński jest dla nas bardzo ważnym rynkiem – w zależności od sytuacji epidemiologicznej chcemy być obecni na wydarzeniach o charakterze targowym w Szanghaju i Hefei. Czekamy także na wznowienie dialogu w formacie wielostronnym – liczymy, że będziemy mogli się spotykać w szerszym gronie, np. z innymi regionami europejskimi.GG: Trudno obecnie określić, kiedy zniknął wszelkie bariery związanie z COVID-19 i kiedy w kontaktach pomiędzy Polską a Chinami, wrócimy do czasów sprzed pandemii, a więc swobodnego podróżowania, powrotu ruchu turystycznego, większej intensyfikacji wymiany gospodarczej, kontynuowania wymiany kulturalno-naukowej. Pewne jest, że to prędzej, czy później nastąpi. Czy Urząd Marszałkowski przygotowuje się i planuje jakieś posunięcia skierowane na Chiny, do swoich chińskich partnerów, może jakieś nowe otwarcie, kiedy sytuacja wróci już całkowicie do stanu sprzed epidemii?

KP: Czas pandemii wykorzystujemy na poszukiwanie nowej formuły współpracy. Na pewno jesteśmy zainteresowani zwiększeniem obecności chińskich turystów w naszym regionie – w tym celu będziemy prowadzić rozmowy z przedstawicielami administracji odpowiedzialnymi za turystykę czy bezpośrednio z biurami podróży. Widzimy jak tłumnie Chińczycy odwiedzają sąsiadujące z nami Czechy i Niemcy – mam wrażenie, że dla turystów z Państwa Środka wciąż pozostajemy miejscem nieodkrytym. Chcemy także mocniej pojawić się w świadomości chińskich inwestorów. W ostatnich latach w naszym regionie pojawiło się wiele inwestycji z kapitałem zagranicznym, w tym rekordowe w skali kraju inwestycje w sektor elektromobilności - będziemy przekonywać naszych partnerów do lokowania kapitału właśnie na Dolnym Śląsku.

Wywiad przeprowadził: Grzegorz Gołojuch

Ranking