Internetowy koncert tradycyjnej muzyki chińskiej

2021-02-27 18:00:00
Podziel się:

26 lutego odbył się internetowy koncert tradycyjnej muzyki chińskiej (dzwony bianzhong) zorganizowany przez Uniwersytet Hubei. Chińska Orkiestra Ludowa Bianzhong z Hubei zagrała niesamowitą chińską muzykę kurantowymi dzwonkami.

Bianzhong, czyli kurantowe dzwonki znane już były w Chinach za czasu panowania dynastii Shang, 3500 lat temu. W owym czasie ich komplet składał się z trzech sztuk. W miarę upływu czasu liczba kurantowych dzwonków w komplecie nieustannie się zwiększała.

W grobowcach arystokracji starożytnych Chin w prowincji Yunnan, Shanxi i Hubei, odryto wiele kurantowych dzwonków wykonanych w okresie starożytnym. Z wszystkich nich na szczególną uwagę zasługuje komplet kurantowych dzwonków wykopany z grobowca Księcia Zenghouyi, który został bardzo kunsztownie wykonany i posiada 5 oktaw. Ich powierzchnia pokryta jest pismem, które zawiera 3755 znaków epigrafu. Pismo to zarejestrowało wiele terminów muzycznych. Komplet kurantowych dzwonków wykopanych z grobowca Zenghouyi jest największy i najlepiej zachowany z wszystkich wykopanych do chwili obecnej w Chinach.

W roku 1982 reprodukowano w mieście Wuhan nowy komplet kurantowych dzwonków na wzór tych wykopanych z grobowca księcia Zenghouyi. Podczas produkcji dokonano szeregu zmian związanych z potrzebami występu na scenie i grania muzyki współczesnej.

Ranking