„Aby wykopać studnię, zaczynasz od płytkiego dołu, a ostatecznie studnia będzie głęboka”

2021-06-11 20:04:45
Podziel się:

Ograniczanie ubóstwa musi zacząć się od zmniejszenia ignorancji. Dlatego zapewnienie dzieciom z ubogich obszarów dobrej edukacji jest ważnym zadaniem w walce z ubóstwem, a także kluczowym sposobem na powstrzymanie przekazywania ubóstwa z pokolenia na pokolenie.

Ranking