Publikacja „Państwowego planu działań na rzecz praw człowieka (2021-2025)”

2021-09-10 17:22:18
Podziel się:

Biuro Informacyjne Rady Państwa Chin opublikowało w czwartek „Państwowy plan działań na rzecz praw człowieka (2021-2025)”.W planie działań wskazano, że od 2009 r. Chiny kolejno opracowały i wdrożyły trzy krajowe plany działań na rzecz praw człowieka. Poziom życia narodu poprawił się, prawa obywateli są skuteczniej ochronione, przepisy i środki prawne, mające na celu ochronę praw i interesów określonych grup, zostały udoskonalone. Gwarancja praworządności w zakresie praw człowieka uległa dalszemu wzmocnieniu. Chiny w pełni angażują się w globalne zarządzanie prawami człowieka i mają doniosły wkład w rozwój praw człowieka na świecie.

Ranking