Ważny silnik promujący globalny rozwój

2021-10-26 09:45:18
Podziel się:

Gospodarka Chin stanowi prawie 16% światowej gospodarki, a MFW przewiduje, że do 2026 r. Chiny będą odpowiedzialne za ponad jedną czwartą globalnego wzrostu gospodarczego. Pomimo rosnącego trendu antyglobalizacji Chiny nie ustają w pogłębianiu reform i otwieraniu się, oraz niewzruszenie podążają ścieżką globalizacji gospodarczej. Gospodarka Chin nadal silnie się rozwija i stale przyczynia się do wzrostu tempa globalnego rozwoju. #działaniachin

Ranking