Dekonstrukcja żalu globalnego łańcucha dostaw

2021-11-11 09:58:00
Podziel się:

Dane pokazują, że w porównaniu do sytuacji sprzed epidemii Covid-19 fracht morski z Azji do Europy wzrósł prawie 10 razy. W Stanach Zjednoczonych duża liczba statków tłoczy się w pobliżu portu bez możliwości zbliżenia się do brzegu. Według statystyk Biura Statystycznego Wielkiej Brytanii około 17% Brytyjczyków nie mogło znaleźć odpowiednich towarów w supermarketach, a aż jedna czwarta ludzi ma trudności ze znalezieniem podstawowej żywności.

Szereg czynników, takich jak nawroty epidemii, opóźnienia w portach, niedobory pracowników i przerwy w logistyce, poważnie zakłócił globalny łańcuch dostaw, zagrażając dostawom prawie każdego rodzaju towarów. Jednak konsumenci, którzy weszli w erę po epidemii, odnotowują gwałtowny wzrost popytu.

Ranking