Planowanie przyszłości Chin - Recepta na dobrobyt wioski Yuntai

2021-12-28 16:17:20
Podziel się:

Rewitalizacja wsi jest nierozerwalnie związana z rozwojem przemysłowym. Powiat Cangxi, w prowincji Syczuan, w Chinach ma nierówne górskie drogi i niewielki obszar gruntów ornych. W ostatnich latach powiat ten podejmował różne przedsięwzięcia, zgodnie z lokalnymi warunkami. Dzięki rewitalizacji obszarów wiejskich i rozwojowi charakterystycznych gałęzi przemysłu, z dominującą rolą owoców kiwi, wyprowadził mieszkańców z ubóstwa.

Ranking