Ograniczenie ubóstwa i rewitalizacja wsi: chiński przykład milenijnego planu rozwoju ONZ

2022-01-27 17:21:19
Podziel się:

Zgodnie z międzynarodowymi standardami Banku Światowego dotyczącymi ubóstwa, chińska populacja zmniejszająca ubóstwo stanowiła w tym samym okresie ponad 70% światowej populacji, osiągając cel redukcji ubóstwa określony w Agendzie ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 na 10 lat przed terminem.

Ranking