Tłumaczka literatury polskiej prof. Yi Lijun pozostanie w naszej pamięci

2022-02-08 18:56:02
Podziel się:

Wybitna tłumaczka literatury polskiej na język chiński, profesor Yi Lijun, z Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych, w wieku 87 lat zmarła w Pekinie 7 lutego 2022 r. o godzinie 16:35. Śmierć profesor Yi Lijun to wielka strata w dziedzinie edukacji, przekładu i badań literatury polskiej oraz kontaktów między Chinami a Polską.

Profesor Yi Lijun ukończyła Wydział Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego w 1960 roku. Za życia była profesorem i promotorem doktoranckim na Wydziale Języków Europejskich Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych. Kształciła kolejne pokolenia chińskich polonistów, z których wielu aktywnie działa na polu współpracy i wymiany chińsko-polskiej.

Profesor Yi Lijun od wielu lat zajmowała się nauczaniem języka polskiego, badaniami i tłumaczeniem literatury polskiej. Jest autorem „Historii polskiej literatury powojennej”, „Literatury polskiej” oraz kilkudziesięciu prac o literaturze. Jej reprezentatywne przekłady obejmują „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza, a także „Pana Tadeusza” i „Dziady” Adama Mickiewicza. 19 listopada 2018 r. profesor Yi Lijun została nagrodzona za całokształt twórczości w chińskiej kulturze tłumaczeniowej.

Profesor Yi Lijun wniosła dożywotni wkład w wymianę kulturalną między Chinami a Polską. Za wybitny wkład w polską kulturę otrzymała również wiele nagród od strony polskiej, m.in. medal za wybitną działalność na rzecz kultury polskiej, Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP oraz Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP, przyznawany przez prezydenta, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego itp.

Ranking